Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6.2. Sverige

Svenske retningslinjer for sykdomsforebyggende metoder (2011) gir følgende råd og anbefalinger (12):

  1. Kvalifisert helsepersonell bør gi rådgivende samtaler – individuelt eller i gruppe – til voksne røykere.
  2. Helsevesenet bør tilby proaktiv telefonrådgivning til voksne røykere.
  3. Helsevesenet kan tilby IKT-basert veiledning til voksne personer som røyker.
  4. Nikotinlegemidler, vareniklin og bupropion kan brukes som supplement til rådgivende samtaler ved røykeavvenning hos voksne dagligrøykere.
  5. Helsevesenet bør tilby rådgivende samtaler til gravide/ammende røykere samt til foreldre og andre røykende omsorgspersoner.
  6. Gravide og ammende snusbrukere bør få rådgivningssamtaler.
  7. Røykere som skal opereres, bør tilbys rådgivningssamtaler i kombinasjon med nikotinlegemidler.

Sist faglig oppdatert: 13. desember 2016