Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

7.3. Klinisk utredning

Prostatakreft gir i tidlige stadier sjelden symptomer. I Norge som i Danmark har derfor urologene fått tildelt filterfunksjonen ved pakkeforløp for prostatakreft.

Prostatabiopsi

En enkelt lett/ moderat forhøyet PSA-verdi bør ikke i seg selv trigge biopsering av prostata. En bekreftelse på PSA-forhøying bør tas etter minimum 3 uker og før biopsi av prostata. Prostatabiopsier tas ultralydveiledet transrektalt, som alternativ kan disse tas transperinealt.

Transperineal biopsitakning anbefales i siste oppdateringen av EAU guidelines 2022  og den er anbefalt innført i Norge av Nye Metoder september 2022.

Målrettede ultralydveiledete prostatabiopsier mot foci beskrevet ved MR prostata er blitt introdusert i Norge. Det anbefales at det i tillegg til rettede biopsier tas biopsier fra hele prostata slik at hele kjertelen dekkes.  

Antibiotikaprofylakse

EAU-guidelines anbefaler bruk av antibiotikaprofylakse før transrektal prostatabiopsi. Det gir en sterk anbefaling om å unngå bruk av Ciproxin som antibiotikaprofylakse, og Helsedirektoratet anbefaler Baktrim som primærprofylakse (Mottet et al., 2020). Resistensmønstret varierer noe mellom sykehusene og valg av antibiotika vil gjenspeiles her. I forbindelse med innføring av transperineal biopsitakning som standard må behovet for  profofylaktisk antibiotika vurderes lokalt.

Antall prostatabiopsier og merking

Det bør tas ≥ 8 prostatabiopsier ved et kjertelvolum på 30–40 ml. Det er dog anbefalt at det tas 10–12 biopsier ifølge EAU guidelines. Det tegnes et kart på biopsiskjema hvor biopsiene er tatt fra, og med tallmerking av hver enkelt biopsi, i tillegg til kliniske opplysninger. Hver biopsi legges på et separat glass med tallmerking og pasient-ID.

Komplikasjoner etter biopsi

Ved feber og frostanfall skal pasienten henvises til nærmeste sykehus. Pasienter bør utredes og behandles etter lokale retningslinjer. Insidensen er varierende mellom sykehusene.

Siste faglige endring: 27. januar 2023