Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 9.6Standarddosering av kjemoterapi ved metastatisk prostatakreft

Standarddosering av kjemoterapi ved metastatisk prostatakreft

Induksjonskjemoterapi ved hormonsensitiv sykdom:

Docetaksel-21:

75 mg/kvm hver 3. uke, med eller uten kontinuerlig prednisolon
10 mg/døgn, totalt 6 kurer

Kastrasjonsresistent sykdom: Første kjemoterapilinje

Docetaksel-21:

75 mg/kvm hver 3. uke + prednisolon 10 mg/døgn

Docetaksel-14:

50 mg/kvm hver 2. uke + prednisolon 10 mg/døgn

Docetaksel ukedose:

30 mg/kvm ukentlig i 5 av 6 uker + prednisolon 10 mg/døgn

Kastrasjonsresistent sykdom: Andre kjemoterapilinje

Kabazitaksel:

20 mg/kvm eller 25 mg/kvm hver 3. uke + prednisolon 10 mg/døgn

Sist faglig oppdatert: 27. januar 2023