Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

9.5. Metastatisk prostatakreft hos eldre

Alle pasienter med symptomgivende sykdom, uavhengig av alder, skal vurderes for lindrende behandling.

Alle selvhjulpne pasienter med funksjonsnivå ECOG 2 eller bedre bør - uavhengig av kronologisk alder - tilbys meningsfull tumorrettet medikamentell behandling (Se Utdypende aspekter ved medikamentell behandling).

Eldre uten alvorlig komorbiditet, og med godt funksjonsnivå, kan ha god toleranse for kjemoterapi (Italiano et al., 2009). Det finnes validerte verktøy for å predikere bivirkninger for kjemoterapi, eksempelvis «CRASH-Score (Extermann et al., 2012).

De ikke-cytotoksiske medikamentene som brukes ved kastrasjonsresistent sykdom (abiraterone, enzalutamid og radium-223) har generelt god toleranse hos eldre (Extermann et al., 2012; Italiano et al., 2009; Mulders et al., 2014; Parker et al., 2013). Komorbiditet og medikamentinteraksjoner kan ha betydning for behandlingsvalg (Graff et al., 2014).

EAU22, 5.4. Evaluating life expectancy and health status

Siste faglige endring: 27. januar 2023