Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.1. Biomarkører (blod, urin, vev)

En biomarkør er en kroppsegen markør som kan analyseres i en kroppsvæske, og som ut fra testens svar sier noe om en tilstand i kroppen. I praksis kombineres to eller flere markører før viktige valg. Et eksempel er risikogradering basert på PSA, Gleason og TNM-stadium. Det er utviklet nomogrammer og kalkulatorer som kan være til hjelp for å estimere individuell risiko i en konkret situasjon.

Biomarkører kan anvendes på forskjellige tidspunkter under utredning og behandling av prostatakreft. Testene kan da bidra med svar på forskjellige spørsmål:

Deteksjon

«Er det sannsynlig at det foreligger kreft?»

Prognose

«Er det sannsynlig at det foreligger klinisk signifikant (behandlingstrengende) kreft?»

Prediksjon

«Er det sannsynlig at en bestemt behandling vil virke?»

Monitorering

«Hvordan har behandlingen virket?»

EAU22, 5.1 Screening and early detection

Sist faglig oppdatert: 14. oktober 2022