Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4. Klassifikasjon og staging

Prostatakreft klassifiseres i henhold til den 8. utgave av TNM classification of malignant tumors (Brierley et al., 2017). TNM er en av de viktigste prognostiske faktorene for sannsynlig sykdomsforløp, og en av faktorene som brukes som grunnlag for valg av behandling. TNM står for tumor, node (lymfeknute) og metastasis (metastase/dattersvulst), og er et mål på kreftsykdommens utbredelse i kroppen. T beskriver primærtumors utbredelse, N eventuell spredning til regionale lymfeknuter og M omhandler status for fjernmetastasering. De tre bokstavene angir sykdommens utbredelse, for eksempel T2 N0 M0.

Det skilles mellom klinisk TNM (cTNM) og patologisk TNM (pTNM). cTNM blir satt av legen som utreder pasienten, og gjenspeiler funn tilgjengelig før behandling, inkludert klinisk undersøkelse, billeddiagnostikk og svar på vevsprøver. Et unntak er at klinisk T-stadium ved prostatakreft kun skal baseres på digital rektal eksplorasjon (DRE) og ikke på billeddiagnostikk for angivelse av cTNM og risikogruppering, selv om MR-basert vurdering av tumorutbredelse brukes til å bestemme behandling.

UICC International Union Against Cancer 2017 (Cooperberg et al., 2005).

T

Primær tumor

Tx

Primærtumor kan ikke kategoriseres

T0

Primærtumor kan ikke finnes

T1

Tumor, ikke palpabel

 

T1a        histologisk påvist kreft i ≤ 5 % av transuretralt reseceret prostata vev

 

T1b        histologisk påvist kreft i > 5 % af transuretralt reseceret prostata vev

 

T1c        histologisk kreft påvist ved nålebiopsi

T2

Tumor er begrenset til selve prostata

 

T2a        Tumor involverer halvdelen eller mindre av den ene prostatahalvdel

 

T2b       Tumor involverer mere end halvdelen av den ene prostatahalvdel

 

T2c        Tumor involverer begge halvdeler av prostata

T3

Tumor vokser utenfor prostatas kapsel1

 

T3a        Ekstrakapsulær tumorvekst, uni- eller bilateral, inkl. mikroskopisk involvering av blærehals

 

T3b        Tumor innvekst i vesicula(e) seminalis

T4

Tumor er fiksert eller vokser inn i naboorganer (ikke vesiculae seminalis) eks. externe sphincter, levatorer, rektum, bekkenvegg

N

Regionale lymfeknuter2

Nx

Regionale lymfeknuter kan ikke kategoriseres

N0

Ingen regionale lymfeknutemetastaser

N1

Regionale lymfeknutemetastaser

M

Fjernmetastaser

M0

Ingen fjernmetastaser

M1

Fjernmetastaser påvist

 

M1a      nonregionale lymfeknutemetastase(r)

 

M1b      knokkelmetastase(r)

 

M1c      metastaser andre lokalisasjone(r)

1 Invasjonen i apex eller inn mot (men ikke utover) er ikke klassifisert som T3, men som T2.

2 Metastase ikke større enn 0,2 cm kan betegnes pNmi.

Etter flere års erfaring og vurdering av eksperter innenfor prostatakreft, er det fra 2014 anbefalt å gruppere prostatakreft i nedenstående graderings-grupper, bl.a. for å synliggjøre at Gleason score 6 er en lavmalign lidelse, og for å tydeliggjøre forskjellen på Gleason score 3+4 versus 4+3.

Gleason score

ISUP graderings-gruppe

(2)–6

1

7 (3+4)

2

7 (4+3)

3

8 (4 + 4) or (3 + 5) or (5 + 3)

4

9–10

5

EAUs risikogruppering mht. biokjemisk residiv for lokalisert og lokalavansert sykdom (Denne inndeling brukes nå i Norge)

Definition

Low-risk

Intermediate-risk

High-risk

PSA < 10 ng/mL

PSA 10-20 ng/mL

PSA > 20 ng/mL

any PSA

and GS < 7 (ISUP grade 1)

or GS 7 (ISUP grade 2/3)

or GS > 7 (ISUP grade 4/5)

any GS (any ISUP grade)

and cT1-2a

or cT2b

or cT2c

cT3-4 or cN+

Localised

Locally advanced

GS = Gleason score; ISUP = International Society for Urological Pathology; PSA = prostate-specific antigen.

EAU22, 4 Classification and staging systems

Siste faglige endring: 27. januar 2023