Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1.2. Tverrfaglig team (Multidisiplinært team)

Nytten av tverrfaglige møter/team er dokumentert i litteraturen (Pillay et al., 2016). Det skal være formelle tverrfaglige møter på alle sykehus som utreder og behandler prostatakreft, der utredning og behandling av pasienter med prostatakreft diskuteres. Tverrfaglige møter må ha deltakelse av urolog, radiolog, onkolog og patolog. Der nødvendig kompetanse ikke er fysisk tilgjengelig på institusjonen, må det etableres kvalitativt tilfredsstillende videokonferanseordninger med et annet kompetent fagmiljø, alternativt kan pasienten henvises til annet sykehus for tverrfaglig vurdering. Tverrfaglige møter bør ha mulighet for tilknytning av nucleærmedisiner.

Siste faglige endring: 27. januar 2023