Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1.4. Oppsummering av endringer siden forrige utgave

Delkapittelet om bildeiagnostikk er omskrevet, og i kapittel 9 er de siste endringene fra Nye metoder tatt inn. Kapitlet er omskrevet.

 • Kapittel 1. Innledning; små justeringer
 • Kapittel 2. Epidemiologi og forebygging; oppdatert statistikk
 • Kapittel 3. Forløpstider; ingen endringer
 • Kapittel 4. Klassifikasjon og staging; ingen endringer
 • Kapittel 5. Markører; utdypning og tydeliggjøring av PSA
 • Kapittel 6. Fastlegens rolle; ingen endringer
 • Kapittel 7. Utredning; delkapitlet om billeddiagnostikk er omskrevet
 • Kapittel 8. Behandling med kurativ intensjon;  små endringer
 • Kapittel 9. Medikamentell behandling av metastatisk prostatakreft; kapitlet er omskrevet
 • Kapittel 10. Rehabilitering; ingen endringer
 • Kapittel 11. Palliasjon: ingen endringer
 • Kapittel 12. Oppfølging og kontroll; små endringer
 • Kapittel 13. Metode og prosess; oppdatert

Siste faglige endring: 27. januar 2023