Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1.4. Oppsummering av endringer siden forrige utgave

Kapitelet om eldre er bakt inn i de andre kapitlene, og et nytt kapittel (kap. 12), om oppfølging og kontroll, er lagt til.

 • Kapittel 1  Innledning: små justeringer
 • Kapittel 2  Epidemiologi og forebygging: ingen endringer
 • Kapittel 3  Forløpstider: ingen endringer
 • Kapittel 4  Klassifikasjon og staging: lagt inn forklaring på TNM-klassifisering
 • Kapittel 5  Markører: små endringer
 • Kapittel 6  Fastlegens rolle: små endringer
 • Kapittel 7  Utredning: små endringer
 • Kapittel 8  Behandling med kurativ intensjon: små endringer
 • Kapittel 9  Medikamentell behandling av metastatisk prostatakreft: kapitlet er omskrevet og fått ny tittel
 • Kapittel 10 Rehabilitering: liten justering
 • Kapittel 11 Palliasjon: ingen endringer
 • Kapittel 12 Oppfølging og kontroll: nytt kapittel
 • Kapittel 13 Metode og prosess: oppdatert

Sist faglig oppdatert: 14. oktober 2022