Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1.3. Kvalitetsindikatorer

Kreftregisteret har utarbeidet eget nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft som inkluderer kvalitetsindikatorer. Dette kan blant annet brukes som grunnlag for å vurdere om anbefalingene i handlingsprogrammet blir fulgt. Arbeidet med å utvikle kvalitetsindikatorer er en kontinuerlig prosess. Følgende kvalitetsindikatorer er utviklet per november 2018:

Kvalitetsindikatorer

Mål

Rapporteringsgrad utredning- og kirurgimelding

≥80 %

Dekningsgrad kirurgi og strålemelding

≥98 %

Andel lavrisikopasienter som er radikalt behandlet

≤20 %

Andel høyrisikopasienter som er radikalt behandlet

≥70 %

Andel høyrisikopasienter som har fått lymfeknutedisseksjoner under prostatektomi

≥80 %

Andel fri rand – pT2

≥85 %

Andel kurativt strålebehandlede pasienter som har fått en dose tilsvarende minst 74 Gy

≥95 %

Siste faglige endring: 27. januar 2023