Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8.1. Behandlingsmuligheter

Prostatakreft har mange fasetter og kan ha et dramatisk aggressivt forløp hos noen, men hos andre kan det være langsomt utviklende, og kan hos mange pasienter forbli ubehandlet uten at det utvikles kliniske symptomer (Albertsen, Hanley, Gleason, & Barry, 1998).

I de følgende avsnittene er det listet opp risikostratifisering, eksisterende behandlingsteknikker, kliniske studier og evidensgrunnlag for anbefalinger for kurativ behandling av de forskjellige risikogruppene. Behandlingsanbefalingene må basere seg på pasientens allmenntilstand, sykelighet, forventete levetid, pasientens egne forventninger til behandlingen, og vurdering av antatt behandlingsnytte opp mot risiko for bivirkninger. Det er også et eget avsnitt om behandling hos eldre. Valg av behandling er følgelig en prosess hvor pasienten i samråd med legen må ta stilling til forskjellige behandlingsalternativer. Det er derfor et eget avsnitt om samvalg.

EAU22, 6.Treatment

De forskjellige behandlingsalternativene

  • Aktiv overvåkning
  • Kirurgisk behandling
  • Strålebehandling (ekstern strålebehandling, brachyterapi) med, ev. uten, hormonbehandling
  • Utprøvende behandling

Et behandlingsopplegg vil ofte kombinere én eller flere behandlingsstrategier over tid.

Siste faglige endring: 27. januar 2023