Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

9. Krav til nødvendig kompetanse innen barnepalliasjon, utdanning og forskning

Å arbeide med alvorlig syke og døende barn er blant det mest krevende og ansvarsfulle helsepersonell står i.

Kunnskap om den helhetlige tilnærmingen i barnepalliasjon er påkrevet, samt erfaring med å følge barn og familier gjennom et livsløp med livsbegrensende sykdom. Empati, sympati, engasjement og evne til helhetlig tenkning er nødvendige egenskaper. Alt dette er en forutsetning for å kunne dekke de kvalitative kravene i den helhetlige, livslange oppfølgningen av barn og familie med livstruende eller livsbegrensende sykdom.

En vesentlig barriere for god kvalitet på omsorg til et barn ved slutten av livet, er ambivalensen hos leger, sykepleiere, annet helsepersonell og familier, som tror at det å velge barnepalliasjon betyr å gi opp. Konflikter mellom de ulike aktørene kan også oppstå som følge av ulike verdier, mangel på ferdigheter og kunnskap, mangel på lederskap, dårlig kommunikasjon og usikkerhet. Dette løses bare ved økt kunnskap og opplysning om hva barnepalliasjon er og ikke er og hvilke muligheter som finnes for barn og familie.

Siste faglige endring: 04. mai 2017