KAPITTEL 4
Diagnose og erkjennelse av en livstruende eller livsbegrensende tilstand

Sist faglig oppdatert: 04. mai 2017