Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2.1. Forekomst

930 personer ble rammet av kreft i nyre (utenom nyrebekken) i Norge i 2021 (Larsen, 2022). Dette omfatter alle infiltrerende tilfeller.

Forekomsten av nyrekreft har steget jevnt både for menn og kvinner fram til de siste 10 år. De to siste femårsperiodene (2012–16 og 2017–21) har det vært høyere forekomst av nyrekreft (C64) i Norge for både menn og kvinner enn i alle femårs­perioder før det (se også figur 2.1).

Det er lavest forekomst blant menn i Oslo og Innlandet og flest i Møre og Romsdal og Nord­land. Blant kvinner er det færrest i Oslo og flest i Nordland (aldersjusterte data fra 2017–21).

De fleste (62 %) blir diagnostisert med lokal sykdom, 13 % med regional og 12 % med fjern­metastaser.

Kjønn og alder

I Norge ble 624 menn diagnostisert med nyrekreft noe som gjør det til den 8. vanligste kreft­formen i Norge blant menn. Kvinner blir rammet langt sjeldnere enn menn (M:F ratio 2.3 basert på tall fra 2017–21). 306 kvinner fikk diagnosen i 2021. Dette gjør sykdommen til den 13. vanligste kreftformen hos kvinner. Nyrekreft utgjør 2.0 % av alle krefttilfel­ler hos menn og 0.9 % hos kvinner.

Median alder ved diagnose var 67 år for pasienter diagnostisert med nyrekreft i 2017–21. De fleste tilfeller oppsto i aldersgruppen 70–74 år.

Siste faglige endring: 24. april 2023