Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2.2. Mortalitet og overlevelse

Mortalitet

I 2021 døde 246 pasienter av nyrekreft (C64) i Norge, noe som utgjør 2.2 % av alle dødsfall forårsaket av kreft i Norge. 166 (67 %) var menn. Mortalitetsratene for nyrekreft har vært avtagende de siste 20 årene for både menn og kvinner.

Overlevelse

Per 31.12.2021 var det 8 789 personer i live med diagnosen nyrekreft. En tredjedel hadde fått diagnosen for mer enn 10 år siden. Siden mange nyrekreftpasienter blir diagnostisert med regional sykdom med god prognose, betyr det at det er mange kreftoverlevere. Det har vært en jevn økning i overlevelsen av nyrekreft i Norge de siste 50 årene. 5-års relativ overlevelse er 78 % for både menn og kvinner diagnostisert i 2012–16 og 92 % ved lokal sykdom.

Figur 2.1: Insidens (forekomst: mørkeblå, -rød), mortalitet (dødelighet: lyseblå, -rød) og 5-års relativ overlevelse (grønn, brun) for pasienter diagnostisert med Nyrekreft over tid (Larsen, 2022).
Figur 2.1: Insidens (forekomst: mørkeblå, -rød), mortalitet (dødelighet: lyseblå, -rød) og 5-års relativ overlevelse (grønn, brun) for pasienter diagnostisert med Nyrekreft over tid (Larsen, 2022).

 

Siste faglige endring: 24. april 2023