Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.6. Atypiske cyster

Cystiske lesjoner med solid vev < 25 % av størrelsen klassifiseres etter Bosniak, mens lesjoner med > 25 % solid vev defineres som en cystisk tumor (Corica et al., 1999).

Bosniak klassifikasjonen benyttes til å stratifisere risiko for malignitet ved atypiske cyster basert på bildediagnostiske trekk og ikke malignitetsgrad. Maligne cystiske tumorer oppfører seg oftest indolent (lavgradig og tidlig stadium) og er både overdiagnostisert og overbehandlet (Jhaveri et al., 2013; Silverman et al., 2019). Særlig Bosniak III gruppen er overbehandlet, da ca. 50 % er benigne. Sett i lys av dette og at denne gruppe har en meget bra prognose, er aktiv overvåking et godt alternativ til operasjon. Klassifikasjonen har vist seg mer nøyaktig for de øvrige gruppene (Schoots et al., 2017), men kan ikke fullstendig differensiere mellom aggres­sive og indolente tumorer og inkorporerer verken MR eller UL. Oppdatert Bosniak versjon 2019 inkluderer nå MR og anbefales tatt i bruk (Tse et al., 2020). Bosniak klassifisering skal ikke benyttes ved genetiske tilstander forbundet med økt risiko for nyrecellekarsinom.

Den oppdaterte klassifiseringen:

  • Øker spesifisiteten for malignitet.
  • Øker andelen av cystiske lesjoner som observeres eller ignoreres.
  • Øker samsvar mellom observatører vha. spesifikke definisjoner.
  • Inkludere MR, som har høyere sensitivitet og spesifisitet enn CT.
  • Standardiserer rapporteringsanbefalinger.

Bosniak kalkulator finnes som app eller på https://bio.tools/bosniak-calculator.

UL med kontrast (CEUS) er foreløpig ikke inkludert i Bosniak 2019-versjonen, selv om den har høyere kontrastoppløsning enn CT (og MR): CEUS gir mer detaljert informasjon om septa, vegger og oppladning som ikke fremstilles på CT. På bakgrunn av den overlegne temporo­spatiale oppløsningen har det medført en tendens til oppgradering når man brukte de originale Bosniak kriterier for kategorisering. En CEUS adaptert Bosniak-kategorisering som presentert av EFSUMB (European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology), har potensiale til å forbedre karakteristikk av lesjonen (Cantisani et al., 2021). Dette vil ikke eliminere subjektiviteten i tolkningen og bør ansees som komplementært til CT og MR i utvalgte tilfeller. CEUS har et stort strålebesparende potensiale og anvendes trolig for lite dags per dato. Man oppmuntrer de sykehusene som har høy kompetanse på UL med kontrast til å fortsette med CEUS som supplerende modalitet. CEUS vil sannsynligvis bli inkludert i en senere Bosniak oppdatering.

Siste faglige endring: 24. april 2023