Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4.2. Genetiske tilstander forbundet med økt risiko for nyrekreft

Tabell 4.1
Tilstand

Gen

Histologi ved nyreneoplasierAndre kliniske manifestasjoner
Von Hippel-Lindau syndrom (VHL)VHLKlarcellet nyrecellekarsinomHemangiomer i sentralnervesystemet og retina, nyre- og pankreascyster, nevroendokrine svulster, feokromo­cytomer, endolymfatic sac tumors, cystadenomer i epidydimis/brede ligament
Hereditær papilær nyrekreft (HPRC)METPapillært nyrecellekarsinom type 1

Ingen

Hereditær leiomyomatose og nyrekreft (HLRCC)FHPapillært nyrecellekarsinom type 2, tubulocystisk papillært nyrecelle­karsinom og svulster i samlerørKutane leiomyomer, uterine fibromer, binyreadenomer
Birt-Hogg-Dubé syndrom (BHD)FLCNKromofobt nyrecellekarsinom, onkocytom, hybride varianter av kromofobt nyrecellekarsinom/​onkocytom, sjeldnere klarcellet og papillært nyrecellekarsinomKutane fibrofollikulomer, pneumo­thorax, onkocytom i parotis
Hereditært paragangliom/
feokromocytom
SDHB
SDHC
SDHD
Klarcellet og uklassifisert nyrecellekarsinomFeokromocytom, paragangliomer i hode-halsområdet, gastrointestinal stromal tumor (GIST)
PTEN hamartoma tumor syndrom
(Cowden syndrom)
PTENKlarcellet, papillært og kromofobt nyrecellekarsinomKreft i skjoldbruskkjertel, bryst og endometrium, mucokutane lesjoner, makrocefali, Lhermitte-Duclos sykdom, autismespekterlidelser, lærevansker
BAP1-assosiert
kreftsyndrom
BAP1Klarcellet nyrecellekarsinomUveale og kutane melanom, malignt mesoteliom i pleura
Tuberøs skleroseTSC1
TSC2
Angiomyolipomer, klarcellet, papillært og kromofobt nyrecelle­karsinomAngiofibromer, lymfangioleiomyo­mastose (LAM), subependymale astrocytomer, lesjoner i munnslim­hinnen, shagreen patch, epilepsi, utviklingsforstyrrelser
Hyperparatyroidisme-kjevetumor syndromCDC73Alle subtyper, mixed epithelial stromal tumour (MEST), Wilms tumorHyperparathyroidisme og kreft i para­thyroidea, kjevefibromer, uterine polypper og livmorkreft
Kromosom
3-translokasjoner
 Klarcellet nyrecellekarsinomFertilitetsvansker, habituell abort, utviklingsforstyrrelser
MITF-assosiert
kreftsyndom
MITFUsikkert, sannsynlig klarcellet og papillært nyrecellekarsinomMelanom, kreft i bukspyttkjertel, feokromocytom
CHEK2-assosiert kreftsyndromCHEK2Alle subtyperØkt risiko for kreft i bryst, prostata, kolon, muligens også thyroidea, ovarier, testikkel

Tabell tilpasset fra Liu et al. (Lui et al., 2019)

Se avsnitt Oppfølging av personer med arvelig betinget økt risiko for nyrekreft for oppfølging av pasienter med arvelig betinget økt risiko for nyrekreft.

Siste faglige endring: 24. april 2023