Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

14.6. Oppfølging og prognose

Kontrollhyppighet justeres i forhold til pasientens alder, komorbiditet, antatt prognose, behandlingsalternativer og -muligheter ved eventuelt residiv eller progresjon. (Se Oppfølging og kontroller).

Diffus, lineær og mikronodulær ECL hyperplasi

Diffus, lineær og mikronodulær ECL hyperplasi følges opp med en kontroll gastroskopi etter 1 år, deretter hvert 3. år.

Type 1: Svulster < 1 cm

Gastroskopier med 6–12 mnd. intervaller initialt, senere årlig eller hvert annet år, sannsynligvis livslangt. Hos pasienter som har fått fjernet svulster > 1 cm: Gastroskopikontroller som over. I tillegg CT/MR kontroller som ved antatt radikalt fjernede NET.

Type 2

Oppfølgingen vil avhenge av forhold ved pasientens gastrinom.

Type 3

Som for andre NEN, med tillegg av gastroskopikontroll etter 6 mnd, så årlig i 5 år.

Anbefalinger:

  • Ved påvisning av nevroendokrine svulster i ventrikkel anbefales også biopsier av normalt utseende slimhinne i corpus for å skille undergrupper. (C)
  • Ved type 2 ventrikkel NET anbefales utredning for å påvise gastrinom. (D)
  • Ved type 3 anbefales utredning for å påvise ev. metastaser uansett størrelse av primærtumor. (D)
  • Ved type 1 og 2 skal tumor fjernes dersom de er 10 mm eller større, men anbefales fjernet allerede ved 7–8 mm. (C)
  • Ved type 3 med lokoregional sykdom uten påviste metastaser, anbefales kirurgisk reseksjon uansett størrelse av primærtumor. (D)

Siste faglige endring: 20. oktober 2020