Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

16.7. Oppfølging og prognose

Kontrollhyppighet justeres i forhold til pasientens alder, komorbiditet, antatt prognose, behandlingsalternativer og -muligheter ved eventuelt residiv eller progresjon. (Se Oppfølging og kontroller.) Median overlevelse i en stor kohort av 324 pasienter var 99 måneder (Ekeblad et al., 2007). 5- og 10-års overlevelse var henholdsvis 64 % og 44 %. For pasienter med gastrinom, er 5-års overlevelse nær 100 % i fravær av levermetastaser, og 50 % når levermetastaser er til stede. For pasienter med malignt insulinom er median overlevelse kun 2 år.

Insulinomer: Pasienter som er radikalt operert for små svulster (<1 cm) bør ha en postoperativ klinisk og biokjemisk kontroll, men ytterligere kontroller anses ikke nødvendig. Prognosen er utmerket og lik normalbefolkningen.

For pasienter som er antatt radikalt operert ved kirurgi eller har gjenværende ikke-resektabelt tumorvev, anbefales en mer strukturert oppfølging, se Oppfølging og kontroller.

Anbefalinger:

  • CT thorax og CT/MR abdomen med dedikerte bilder av pancreas, samt 68Ga-DOTATOC PET, utføres ved primærdiagnose for staging og før kirurgisk behandling. (C)
  • Måling av spesifikke hormoner utføres ved mistanke om hormonproduserende tumor. (D)
  • Ikke funksjonelle P-NET <1,5–2.0 cm kan observeres etter en intial vurdering av vekstpotensial ved bildekontroll, initialt med 3 mnd. intervall. (C)
  • Ved ikke resektabel metastatisk sykdom er SSA, kjemoterapi, everolimus, sunitinib og PRRT aktuelle behandlingsregimer. (B, C)

Siste faglige endring: 20. oktober 2020