Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

13.3. Utredning

Øsofagoskopi med endoskopisk ultralyd (EUS) for biopsier og staging er standard diagnostikk. Metastaseutredning gjøres med CT eller MR, med tillegg av SRI ved NET og FDG-PET ved NEC. Behandling

Det foreligger lite dokumentasjon og internasjonale retningslinjer for behandling av NET i øsofagus. Det foreslås endoskopisk reseksjon ved NET i øsofagus der tumor er < 1 cm og uten lymfeknutespredning. Der tumor er > 1 cm og det ikke er mistanke om lymfeknutespredning, foreslås kirurgi som for annen øsofaguscancer. Ved øsofagus NEC er kjemoradioterapi det best dokumenterte kurative behandlingsalternativet (Kukar et al., 2013; Meng et al., 2013). (Se Nevroendokrint carcinom (NEC).)

For metastatisk sykdom finnes det lite dokumentasjon, og det anbefales behandling etter samme prinsipper som for andre NEN med samme grad av Ki-67.

Siste faglige endring: 20. oktober 2020