Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

13.4. Oppfølging og prognose

Kontrollhyppighet justeres i forhold til pasientens alder, komorbiditet, antatt prognose, behandlingsalternativer og -muligheter ved eventuelt residiv eller progresjon. (Se Oppfølging og kontroller).

Anbefalinger:

  • EUS med FNA anbefales for diagnose og staging av Ø-NEN. (D)
  • Endoskopisk reseksjon anbefales der tumor er < 1 cm uten lymfeknuter. (D)
  • Kirurgi vurderes som ved annen øsofaguscancer når tumor er over >1 cm. (D)

Siste faglige endring: 20. oktober 2020