Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

9.5. Oppfølging og prognose

Radikalt opererte pasienter bør kontrolleres med CT hver 3. måned initialt da mange pasienter får hurtig residiv. Kontroller kan avsluttes etter 5 år. En analyse av over 2500 pasienter med GI-NEC diagnostisert i perioden 1973–2012 viste median overlevelse på 34 måneder for pasienter med lokalisert sykdom, 14 måneder ved regionale sykdom og 5 måneder ved metastatisk sykdom (Sorbye et al., 2014). Gunstige prognostiske parametere er god allmenntilstand, primær tumor i pankreas, normal serum LDH, normalt antall blodplater, immunhistokjemisk positivitet for CgA og Ki67 indeks < 55 % (Korse et al., 2013; Sorbye et al., 2013; J. R. Strosberg et al., 2010; Welin et al., 2011).

Anbefalinger:

  • Radikal kirurgi bør vurderes ved lokalisert sykdom. (D)
  • Ved lokalisert NEC i esofagus bør kjemoradioterapi initial gis framfor kirurgi. (C)
  • Adjuvant kjemoterapi med Cisplatin/carboplatin bør vurderes etter radikal kirurgi. (D)
  • Palliativ kjemoterapi bør startes raskt. (C)
  • Ved Ki-67 > 55 % og metastatisk sykdom anbefales kjemoterapi med platinum + etoposid. (C)
  • Ved Ki-67 < 55 % eller ved primærtumor utgående fra colorectal kan andre behandlingsregimer vurderes i metastatisk setting. (D)
  • 2. linje palliativ kjemoterapi kan gis ved god allmenntilstand. (C)

Siste faglige endring: 20. oktober 2020