Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

21.5. Oppfølging og prognose

Kontrollhyppighet justeres i forhold til pasientens alder, komorbiditet, antatt prognose og behandlingsalternativer (se Oppfølging og kontroller).

Siden primærtumor oftest er lokalisert i tynntarm, anbefales kontrollopplegg som angitt for tynntarms NET. Pasienter med ukjent primærtumor har dårligere prognose enn pasienter med kjent primærtumor i ileum.

Anbefalinger:

  • Ved NET uten kjent origo skal primær tumor forsøkes lokalisert. (D)
  • Valg av medisinsk behandling av NET med ukjent origo kan baseres på Ki-67 index og SRI-opptak. (D)

Siste faglige endring: 20. oktober 2020