Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

21.4. Behandling

Kirurgi kan vurderes ved resektabel sykdom. Eldre studier har vist at i ca. 70–80 % av tilfellene med initialt ukjent origo for NET, var denne lokalisert i tynntarm (Bergsland & Nakakura, 2014). Likevel er nytten av eksplorativ laparatomi omdiskutert og lite benyttet, med mindre det er funn som gir spesifikk mistanke. Dersom primærtumor ikke lokaliseres, kan medisinsk behandling baseres på Ki-67 indeks, dvs. pasienter med lav Ki-67 behandles initialt med somatostatin analoger, og pasien­ter med høyere Ki-67 som ved pankreas NET/NEC (se Pankreas). Senere PRRT-behandling vurderes hos egnede pasienter, se punkt Peptid reseptor radionuklide terapi (PRRT).

Siste faglige endring: 20. oktober 2020