Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

19.3. Behandling

Ved lokalisert sykdom gjøres kirurgisk reseksjon som ved adenokarsinomer (hemikolektomi med D2 eller D3 kolon-reseksjon) både for G3 og G1/G2 svulster.

For NEC bør neo- og adjuvant kjemoterapi med platinum /etoposid vurderes, se Nevroendokrint carcinom (NEC).

Ved metastatisk sykdom ved G1/G2 svulster vil volumreduserende kirurgi og medikamentell behandling være som for G1/G2 svulster utgående fra tynntarm, se punkt Behandling.

For metastaserende NEC svulster er behandlingen som for andre GEP-NEC, se Nevroendokrint carcinom (NEC).

Siste faglige endring: 20. oktober 2020