Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Forkortelser

Forkortelser

5-FU

5-fluorouracil

5-HIAA

5-hydroksyindoleddiksyre

ATCH

Adrenokortikotropt hormon

BSC

Beste symptomlindrende behandling

CgA

Kromogranin A

CT

Computer tomografi

EC

Enterokromaffin

ECL

Enterokromaffin lignende

ENETS

«European Neuroendocrine Tumor Society»

EMR

Endoskopisk mukosal reseksjon

ESD

Endoskopisk submukosal disseksjon

EUS

Endoskopisk ultralyd

FDG

Druesukkerforbindelse (fluor-18-merket deoksyglukose/18F-FDG).

FNA

Finnålsaspirasjon

G-NET

Nevroendokrin tumor i magesekk

GEP

Gastroenteropankreatisk

GFR

Glomerulær filtrasjons rate

GI

Gastrointestinal

HPF

Største forstørrelse

IFN

Interferon

IHC

Immunohistokjemi

ISL2

ISL LIM homeobox 2 (gen)

KI-67

Proliferasjons markør

MDT

Multidisiplinært team

MEN

Multippel endokrine neoplasi

MR

Magnet resonans tomografi

mTOR

En proteinkinase essensiell for cellesyklusprogresjon

MW

Mikrobølge-ablasjon

NE

Nevroendokrine

NEC

Nevroendokrint karsinom

NEN

Nevroendokrin neoplasi

NET

Nevroendokrin tumor

NET G1

Nevroendokrin tumor grad 1

NET G2

Nevroendokrin tumor grad 2

NET G3

Nevroendokrin tumor grad 3

NNTG

Norsk nevroendokrin tumorgruppe

NSE

Neuron spesifikk enolase

P

Plasma

P-NET

Nevroendokrin tumor i pankreas

PET

Positron emisjons tomografi

PFS

Progresjonsfri overlevelse

PP

Pankreatisk polypeptid

PPI

Protonpumpe hemmer

PRRT

Peptid reseptor radionukleide terapi

RECIST

«Response evaluation criteria in solid tumors»

RE

Radioembolisering

RF

Radiofrekvens ablasjon

RR

Responsrate

S

Serum

SI-NET

Nevroendokrintumor i tynntarm

SPECT

Single Photon Emission Computed Tomography

SSA

Somatostatin analog

SSTR

Somatostatin reseptor

STZ

Streptozocin

TACE

Transarteriell kjemoembolisering

TAE

Transarteriell embolisering

TEM

Transanal endoskopisk mikrokirurgi

TNM

Klassifikasjonssystem for maligne svulster
(T = svulst, N = lymfeknute, M = metastase)

U

Urin

UICC

«Union for International Cancer Control»

UL

Ultralyd (US)

VHL

Von Hippel Lindaus syndrom

VIP

Vasoaktivt intestinalt peptid

WHO

Verdens helse organisasjon

Z-E

Zollinger-Ellison syndrom

Siste faglige endring: 20. oktober 2020