Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

15.5. Oppfølging og prognose

Kontrollhyppighet justeres i forhold til pasientens alder, komorbiditet, antatt prognose, behandlingsalternativer og -muligheter ved eventuelt residiv eller progresjon, se Oppfølging og kontroller.

Gastroskopikontroller er aktuelt hver 3.–12. mnd. For øvrig oppfølging som beskrevet i Oppfølging og kontroller. Prognosen er god, med en median overlevelse på mer enn 100 måneder ved lokaliserte og regionalt metastaserte svulster. For svulster med fjernmetastaser er 5-års overlevelse ca. 60 %.

Anbefalinger:

  • Som primærutredning anbefales CT pankreas, EUS og SRI for staging, samt måling av gastrin og CgA i serum. (D)
  • Ved påvisning av gastrinom må man vurdere om pasienten har et MEN1 syndrom. (C)
  • NET under 1–2 cm kan vanligvis fjernes endoskopisk. (C)
  • NET over 1–2 cm reseseres kirurgisk. (D)
  • Pasienter med gastrinom som ikke opereres radikalt, behandles med PPI. (C)

Siste faglige endring: 20. oktober 2020