Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

18.5. Oppfølging og prognose

Dersom appendektomi vurderes som tilstrekkelig behandling er det ikke indikasjon for oppfølging eller ytterligere utredning. Er det funnet indikasjon for hemikolektomi, og det påvises lymfeknutemetastaser i resektatet, er det indikasjon for oppfølging som for tynntarms-NET. Påvises det ikke lymfeknutemetastaser i resektatet er det ikke indikasjon for kontroller. Kontrollhyppighet justeres i forhold til pasientens alder, komorbiditet, antatt prognose og behandlingsmuligheter ved ev. progresjon. (Se Oppfølging og kontroller.)

Anbefalinger:

 • Appendiks-NET G1 eller G2 under 1 cm regnes som radikalt operert ved appendektomi og krever ingen videre utredning eller oppfølging gitt at det er:
  • Frie reseksjonsrender
  • Ikke dybdeinnvekst i mesoappendiks på 3 mm eller mer (C)
 • Appendiks-NET G1 eller G2 med størrelse 1–2 cm regnes som radikalt operert ved appendektomi og krever ingen videre utredning eller oppfølging gitt at det er:
  • Frie reseksjonsrender
  • Ikke dybdeinnvekst i mesoappendiks på 3 mm eller mer
  • Ikke innvekst i blod- eller lymfekar (C)
 • Dersom svulsten ikke regnes som radikalt operert etter kriteriene ovenfor, er det indikasjon for hemikolektomi med glandeldisseksjon. (C)
 • Ved appendiks-NET G1 eller G2 som er 2 cm eller større er det indikasjon for hemikolektomi med glandeldisseksjon. (C)
 • Er det utført hemikolektomi etter indikasjonene ovenfor ved G1 og G2 svulster, og det påvises lymfeknutemetastaser, er det indikasjon for oppfølging. (C)
 • Ved G3 svulster (NEC) uansett størrelse er det indikasjon for hemikolektomi med glandeldisseksjon og oppfølging som for andre G3 svulster. (C)
 • Før hemikolektomi bør det gjøres CT thorax, CT/MR abdomen, samt 68Ga-DOTATOC I, for å utelukke ikke-resektable fjernmetastaser. Ved fjernmetastaser er det normalt ikke indikasjon for hemikolektomi. (D)
 • Ved fjernmetaster er det indikasjon for oppfølging og behandling som for tynntarms-NET. (C)

Siste faglige endring: 20. oktober 2020