Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vedlegg: TNM-stadier og stadiegrupperinger for melanom

Oversatt til norsk fra (Balch et al., 2009) TNM Classification of Malignant tumors, 8. utg (Brierley et al., 2017).

Tabell 1: TNM Stadie Kategorier for Melanom

T

Tykkelse (mm.)

Ulcerasjon / Mitoser

 

Tis

ia

Ia

 

T1

≤ 1.0

a:  Uten ulcerasjon og < 0,8 mm

 

 

 

b:  Med ulcerasjon og < 0,8 mm eller 0,8–1,0 mm

 

T2

> 1.0–2.0

a:  Uten ulcerasjon

 

 

 

b:  Med ulcerasjon

 

T3

> 2.0–4.0

a:  Uten ulcerasjon

 

 

 

b:  Med ulcerasjon

 

T4

> 4.0

a:  Uten ulcerasjon

 

 

 

b:  Med ulcerasjon

N

 

Antall pos. knuter

Nodal metastatisk byrde

 

N0

0

Ia

 

N1

1

a:  klinisk okkult

 

 

 

b:  klinisk påvisbar

 

 

 

c:  Mikrosatelitt, satellitt eller in-transitmetastase uten regionale lymfeknutemetastaser

 

N2

2–3

a:  klinisk okkult

 

 

 

b:  klinisk påvisbar

 

 

 

c:  in-transit metastaser/ satellitter/mikrosatelitter med bare èn regional lymfeknutemetastase

 

N3

Metastaser til 4 eller flere lymfeknuter eller sammenvokste lymfeknuter, eller både in-transit/ satellitt/mikrosatelitt metastase(r) og med to eller flere regionale lymfeknutemetastaser

 

 

 

 

a:  klinisk okkulte

 

 

 

b:  klinisk påvisbare

 

 

 

c:  Saterlitt(er), Mikrosatelitt (er) eller in-transitmetastse(r) med to eller flere regionale lymfeknutemetastaser

M

 

Lokalisasjon

Serum LDγ

 

M0

Ingen metastaser

Ia

 

M1a

Fjernmetastaser i hud/ subcutis (inkl muskel) eller ikke-regionale lymfeknuter

LD ikke kjent/angitt

 

M1a (0)

 

Ikke forhøyet

 

M1a (1)

 

Forhøyet

 

M1b

Lungemetastaser med eller uten M1a metastaser

LD ikke kjent/angitt

 

 

 

forts.

 

 

 

 

 

M1b (0)

 

Ikke forhøyet

 

M1b(1)

 

Forhøyet

 

M1c

Andre fjernmetastaser utenfor sentralnervestystemet, med eller uten M1a eller M1b metastaser

LD ikke kjent/angitt

 

M1c(0)

 

Ikke forhøyet

 

M1c (1)

 

Forhøyet

 

M1d

Fjernmetastase til sentralnerve­systemet med eller uten metastaser til andre organsystem

LD ikke kjent/angitt

 

M1d(0)

 

Ikke forhøyet

 

M1d(1)

 

Forhøyet

ia: ikke anvendelig

γ  Laktat dehydrogenase

Tabell 2: Stadiegruppering for Melanom

Klinisk stadiumα

 

Patologisk stadiumβ

 

T

N

M

 

 

T

N

M

 

T

N

M

 

 

T

N

M

0

Tis

N0

M0

 

0

Tis

N0

M0

IA

T1a

N0

M0

 

IA

T1a

N0

M0

IB

T1b

T2a

N0

N0

M0

M0

 

IA

IB

T1b

T2a

N0

N0

M0

M0

IIA

T2b

T3a

N0

N0

M0

M0

 

IIA

T2b

T3a

N0

N0

M0

M0

IIB

T3b

T4a

N0

N0

M0

M0

 

IIB

T3b

T4a

N0

N0

M0

M0

IIC

T4b

N0

M0

 

IIC

T4b

N0

M0

III

Hvilken som helst T

≥ N1

M0

 

IIIA

T1a/b-T2a

N1a el N2a

M0

M0

IV

Hvilken som helst T

Hvilken som helst N

M1a-d

 

IIIB

T0

N1b, N1c

M0

T1a/b-T2a

N1b/c el N2b

M0

T2b/T3a

N1a-N2b

M0

 

 

 

 

 

IIIC

T0

N2b, N2c, N3b el N3c

M0

 

 

 

 

 

 

T1a-T3a

N2c el N3a/b/c

M0

 

 

 

 

 

 

T3b/T4a

≥ N1a

M0

 

 

 

 

 

 

T4b

N1a-N2c

M0

 

 

 

 

 

IIID

T4b

N3a/b/c

M0

 

 

 

 

 

IV

Hvilken som helst T, inkl Tis

Hvilken som helst N

M1a-d

Referanser

Balch, C. M., Gershenwald, J. E., Soong, S. J., Thompson, J. F., Atkins, M. B., Byrd, D. R., . . . Sondak, V. K. (2009). Final version of 2009 AJCC melanoma staging and classification. Journal of clinical oncology, 27(36), 6199-6206. https://doi.org/10.1200/JCO.2009.23.4799

Brierley, J. D., Gospodarowicz, M. K., & Wittekind, C. (red.). (2017). TNM classification of malignant tumours (8. utg.). Chichester, West Sussex, UK; Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell.

Siste faglige endring: 05. juli 2023