Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

7.3. Melanom multidisiplinært team (MDT)

Melanom-MDT bør ha ukentlige møter for å sikre god utredning og behandling av melanom­pasienter. Det foreligger ikke evidens for effekten av MDT-møter for melanom, men slike møter er vist å øke overlevelse og behandlingskvalitet ved andre kreftformer (Kesson et al., 2012; Sainsbury et al., 1995), og antas å ha samme virkning for melanompasienter.

Tverrfaglig tilnærming gjør at behov for videre utredning kan avklares og behandlingsplan legges, med gevinst i unngått tidstap. Innlemming i kliniske studier kan vurderes. 

Pasienter i stadium III og IV-situasjon bør diskuteres, i likhet med problemstillinger som primærtumores i uvanlig lokalisasjon samt vanskelige patologi- og/eller bildeutredninger. Pasienter med stadium I og II-sykdom behøver normalt ikke å diskuteres i MDT-møte.

Spesielt utfordrende kasus kan henvises til universitetsykehusenes melanom-MDT.

Fastlege og involverte lokalsykehus får tilbakemelding med konklusjon fra møtet.

I melanom-MDT bør følgende personer stille:

  • Forløpskoordinator
  • Spesialist i plastikkirurgi/annen spesialist med erfaring med melanomkirurgi
  • Spesialist i onkologi med erfaring med behandling av melanompasienter
  • Spesialist i radiologi
  • Spesialist i nukleærmedisin
  • Spesialist i hudpatologi

Andre spesialiteter deltar ved behov.

For lege i spesialisering som følger melanompasienter er møtene en nyttig læringsarena; legen får øvelse i å presentere pasienter, skrive referat og følge opp MDT-vedtak.

Anbefalinger:

  • PET/CT anbefales før kirurgi ved stadium IIC samt IIIB-IIID, og MR caput anbefales for stadieinndeling ved stadium IIIB-IIID-sykdom (Saw et al., 2018).  Pasientene er aktuelle for vurdering av adjuvant behandling.
  • PET/CT og MR caput anbefales ved planlagt adjuvant behandling ved stadium IIIA – sykdom.
  • PET/CT og MR caput anbefales for fastsettelse av tumorutbredelse ved stadium IV-sykdom. 
  • Pasienter med metastaser, primærtumor med uvanlig lokalisasjon eller komplisert sykehistorie bør tas opp på melanom-MDT. Utfordrende kasus kan henvises til universitetssykehusenes melanom-MDT.

Siste faglige endring: 05. juli 2023