Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10.5. Anbefalinger om kontrollenes hyppighet og bruk av bildediagnostikk

Tabell 10.5 Anbefalinger om kontrollens hyppighet og bruk av bildediagnostikk

 

N

M

Stadium

Klinisk kontroll

Ultralyd

PET-CT*

MR

Kommentar

 

Tis

0

0

0

En kontroll etter 3 mnd

 

 

 

God info. Følges videre hvis spesiell risiko

 

T1a

0

0

IA

En kontroll etter 3 mnd

 

 

 

God info og div forbehold før avslutning individ og histologi (se eget punkt under)

 

T1b

sn0

0

IA

En kontroll etter 3 mnd

 

 

 

Nedstages til 1A ved negativ SNB

 

T1b

0

0

IB

Første etter 3 mnd, så hver 6. mnd i 5 år

 

 

 

Når SNB ikke er utført

 

T2a

0

0

IB

Første etter 3 mnd, så hver 6. mnd i 5 år

 

 

 

 

 

T2b-3a

0

0

IIA

Første etter 3 mnd, så hver 6. mnd i 5 år

 

 

 

 

 

T3b-4a

0

0

IIB

Første etter 3 mnd, så hver 6. mnd i 5 år

Hver 6. mnd i 3  år

12, 24 og 36 mnd

Ved klinisk mistanke

Ultralyd av arr, in transit og lymfeknutestasjon identifisert med scintigrafi

 

T4b

0

0

IIC

Første etter 3 mnd, så hver 6. mnd i 5 år

Hver 6. mnd i 3 år

12, 24 og 36 mnd

Ved klinisk mistanke

Ultralyd av arr, in transit og lymfeknutestasjon identifisert med scintigrafi

 

Se tabell

 

0

IIIA

Første etter 3 mnd, så hver 6. mnd i 5 år

Hver 6. mnd i 3 år

Ved klinisk mistanke / oppstart medisinsk behandling

Ved klinisk mistanke

Ultralyd av arr, in transit og lymfeknutestasjon identifisert med scintigrafi.

Stadium IIIA stages og følges som IIIB ved oppstart av adjuvant behandling.

 

 

 

0

IIIB

Første etter 3 mnd, så hver 6. mnd i 5 år

Hver 6. mnd i 3 år

12,24 og 36 mnd

Ved klinisk mistanke

Ultralyd av arr, in transit og lymfeknutestasjon identifisert med scintigrafi

 

 

 

0

IIIC

Første etter 3 mnd, så hver 6. mnd i 5 år.

Hver 6. mnd i 3 år

12,24 og 36 mnd

Samme som PET-CT

Ultralyd av arr, in transit og lymfeknutestasjon identifisert med scintigrafi

 

 

 

0

IIID

Første etter 3 mnd, så hver 6. mnd i 5 år.

Hver 6. mnd i 5 år

12,24 og 36 mnd

Samme som PET-CT

Ultralyd av arr, in transit og lymfeknutestasjon identifisert med scintigrafi

 

 

 

1

IV

Individualiseres

Individualiseres

Minst 10 års oppfølging

* Suspekte lymfeknuter bør undersøkes cytologisk før henvisning til PET-CT. Ved høy mistanke om spredning, tas de opp på melanom MDT.

Det er svært viktig at man stager etter AJCC 8th edition der IIIA defineres slik:  T-stadium maks 2 a (1–2 mm uten ulcerasjon) og maks N2a (2–3 lymfeknuter med mikrometastaser).

AJCC - Eighth Edition. Melanoma - stage III Subgroups

 

T Category

 

T0

T1a

T1b

T2a

T2b

T3a

T3b

T4a

T4b

N Category

N1a

N/A

A

A

A

B

B

C

C

C

N1b

B

B

B

B

B

B

C

C

C

N1c

B

B

B

B

B

B

C

C

C

N2a

N/A

A

A

A

B

B

C

C

C

N2b

C

B

B

B

B

B

C

C

C

N2c

C

C

C

C

C

C

C

C

C

N3a

N/A

C

C

C

C

C

C

C

D

N3b

C

C

C

C

C

C

C

C

D

N3c

C

C

C

C

C

C

C

C

D

Avslutning stadium 1A (pT1a og pT1b med negativ vaktpost)

Her må man ta hensyn til om det foreligger individuell økt risiko for nye melanom eller residiv.

For alle som avslutter kontroller, forutsettes god informasjon om egenundersøkelse og solvett.

Individuell risiko i forhold til nye melanom (kjent mutasjon, unge pasienter (<20), multiple inhomogene føflekker, hudtype 1, familiær forekomst uten påvist mutasjon, andre faktorer) kan være grunn til å følge opp pasienten f.eks årlig.

Det er også viktig å lese hele histologibeskrivelsen, da det kan foreligge histologiske funn som kan indikere mer aggressiv tumor uavhengig av Breslow. Der man har f.eks nodulær histologisk type (Dessinioti et al., 2019; Lattanzi et al., 2019), ≥ 2 mitoser, vaskulær infiltrasjon, ulcerasjon, nevrotropisme, akral lokalisering (Bello et al., 2013; Bradford et al., 2009; Chopra et al., 2020) eller desmoplastisk vekstmønster, bør man melde disse tilfellene opp til MDT. Dette gjelder også immunsupprimerte pasienter.

Pasientene må vurderes individuelt når det gjelder kontrollopplegg.

Siste faglige endring: 05. juli 2023