Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

13.5. Oppdateringer av handlingsprogrammet

I 2013 ble retningslinjene oppdatert av en gruppe bestående av følgende personer:

 • Lars A. Akslen, Avd for patologi, Haukeland universitetssjukehus
 • Ingeborg M. Bachmann, Hudavd., Haukeland universitetssjukehus
 • Nils A. Eide, Øyeavd, Oslo universitetssykehus, Ullevål
 • Jan Folkvard Evensen, Avd. for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet
 • Hans E. Fjøsne, Kirurgisk klinikk, St. Olavs Hospital 
 • Jürgen Geisler, Kreftavd., Akershus universitetssykehus
 • Hans Petter Gullestad, Kir. avd., Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet
 • Per Helsing, Hudavd., Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
 • Kari Dolven Jacobsen, Avd. for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet
 • Jarle Karlsen, Avd. for kreftbehandling, St. Olavs hospital 
 • Lovise Mæhle, Enhet for arvelig kreft, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet
 • Marta Nyakas, Seksjon for klinisk kreftforskning, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet
 • Trude Eid Robsahm, Kreftregisteret
 • Tone Skeie-Jensen, Seksjon for gynekologisk kreft, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet
 • Oddbjørn Straume, Avd. for kreftbehandling, Haukeland universitetssjukehus
 • Henrik Løvendahl Svendsen, Plastikkir. avd., Haukeland universitetssjukehus
 • Steinar Aamdal, Seksjon for klinisk kreftforskning, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet

Helsedirektoratet ferdigstilte i samarbeid med arbeidsgruppen handlingsprogrammet i november 2013 (IS-2118).

Handlingsprogrammet ble vinteren 2014/2015 revidert av samme gruppe som ved 2013-revisjonen, og oppdatert utgave ble publisert 13. februar 2015 (IS-2238). I den versjonen ble det kun foretatt revisjon av kapittel 7 Behandling av lokalisert sykdom/Kurativ behandling, og i kapittel 9 Behandling av metastaserende sykdom/livsforlengende og pallitativ behandling.

En ny utgave ble publisert 3. desember 2015 (IS-2419), i forbindelse med beslutninger tatt i Beslutningsforum i Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjensten, 25. november 2015, vedrørende Nivolumab (Opdivo®) og Pembrolizumab (Keytruda®), samt innføring av pakkeforløp for kreft samme år. Det ble kun satt inn et nytt kapittel 4. Foreløpstider, og gjort endringer i kapittel 9 Behandling av metastaserende sykdom/livsforlengende og palliativ behandling.

I 2016 ble det nedsatt en ny arbeidsgruppe for oppdatering av handlingsprogrammet. 

Deltakere i arbeidsgruppen

Navn

Spesialitet

Region

Sykehus/institusjon

Oddbjørn Straume

Onkolog

Helse Vest

Haukeland universitetssjukehus

Lars Akslen

Patolog

Helse Vest

Haukeland universitetssjukehus

Ingeborg M. Bachmann

Dermatolog

Helse Vest

Haukeland universitetssjukehus

Henrik L. Svendsen

Plast. kirurg

Helse Vest

Haukeland universitetssjukehus

Thomas P. Bærland

Oftalmolog

Helse Sør-Øst

Oslo universitetssykehus

Jan Folkvard Evensen

Onkolog

Helse Sør-Øst

Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet

Jürgen Geisler

Onkolog

Helse Sør-Øst

Akershus universitetssykehus

Hans Petter Gullestad

Plast kirurg

Helse Sør-Øst

Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet

Ingrid Roscher

Dermatolog

Helse Sør-Øst

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Kari Dolven Jacobsen

Onkolog

Helse Sør-Øst

Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet

Lovise Olaug Mæhle

Genetiker

Helse Sør-Øst

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Marta Sølvi Nyakas

Onkolog

Helse Sør-Øst

Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet

Tone Skeie-Jensen

Gynekolog/onkolog

Helse Sør-Øst

Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet

Steinar Aamdal

Onkolog

Helse Sør-Øst

Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet

Hans E. Fjøsne

Kirurg

Helse Midt

St. Olavs hospital

Jarle Karlsen

Onkolog

Helse Midt

St. Olavs hospital

Trude Eid Robsahm

Dr.Philos/Forsker

 

Kreftregisteret

Katja Bremnes

Dermatolog

Helse Nord

Universitetssykehuset Nord-Norge

Olav Inge Håskjold *

Radiolog

Helse Sør-Øst

Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet

* Håskjold ble erstattet av Marianne Fretheim, radiolog, OUS/Radiumhospitalet, fra mars 2016

Lene Juvet, forsker ved FHI/Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, bisto arbeidsgruppen ved behov.

I den 5. utgaven av handlingsprogrammet, (IS-2489, 8. september 2016), ble det gjort endringer i forbindelse med beslutninger tatt i Beslutningsforum for Nye metoder den 25.04.2016, tilknyttet legemidlene dabrafenib (Tafinlar), trametinib (Mekinist) og Vemurafenib (Zelboraf).

Den 6. utgaven forelå 17. oktober 2017 (IS-2664), med bakgrunn i beslutninger tatt i Beslutnings­forum for Nye Metoder den 9.6.2017 tilknyttet legemiddelet Nivolumab (Opdivo®) i kombi­na­sjon med Ipilimumab (Yervoy®) ved avansert melanom.

Den 7. utgaven forelå 18. september 2018 (IS-2723).

Deltakere i oppdateringsgruppen

Navn

Spesialitet

Region

Sykehus/institusjon

Oddbjørn Straume

Onkolog

Helse Vest

Haukeland universitetssjukehus

Lars Akslen

Patolog

Helse Vest

Haukeland universitetssjukehus

Ingeborg M. Bachmann

Dermatolog

Helse Vest

Haukeland universitetssjukehus

Henrik L. Svendsen

Plastikkirurg

Helse Vest

Haukeland universitetssjukehus

Jürgen Geisler

Onkolog

Helse Sør-Øst

Akershus universitetssykehus

Hans Petter Gullestad

Plastikkirurg

Helse Sør-Øst

Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet

Truls Ryder

Plastikkirurg

Helse Sør-Øst

Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet

Roscher

Dermatolog

Helse Sør-Øst

Oslo universitetsykehus, Rikshospitalet

Kari Dolven Jacobsen

Onkolog

Helse Sør-Øst

Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet

Lovise Olaug Mæhle

Genetiker

Helse Sør-Øst

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Marta Sølvi Nyakas

Onkolog

Helse Sør-Øst

Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet

Steinar Aamdal

Onkolog

Helse Sør-Øst

Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet

Nils A. Eide

Oftalmolog

Helse Sør-Øst

Oslo universitetssykehus, Ullevål

Marianne Fretheim

Radiolog

Helse Sør-Øst

Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet

Anna K. Winge

Onkolog

Helse Sør-Øst

Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet

Hans E. Fjøsne

Kirurg

Helse Midt

St. Olavs hospital

Jarle Karlsen

Onkolog

Helse Midt

St. Olavs hospital

Trude Eid Robsahm

Dr.Philos/Forsker

 

Kreftregisteret

Lene Bremnes

Dermatolog

Helse Nord

Univ. i Nord-Norge

Lene Kroken

Fastlege

 

Nesttun Allmennpraksis

I 8. utgave (IS-2853), var det kun kapittel 7.3 Medikamentell behandling (Lokalisert sykdom/kurativ behandling) og kapittel 9.3 Medikamentell behandling (Metastaserende sykdom/Livsforlengende og palliativ behandling), som ble oppdatert. Dette inkluderte blant annet nye anbefalinger og tilhørende beslutninger tatt i Beslutningsforum per september 2019.

Ved den 9. utgaven av handlingsprogrammet (IS-2931), ble hele handlingsprogrammet gjennomgått og oppdatert der det var behov.

Det har vært en fullstendig gjennomgang og oppdatering av handlingsprogrammet før publisering av denne 10. utgaven av handlingsprogrammet (juni 2023).

Arbeidsgruppe
NavnYrke Sykehus/institusjon

Oddbjørm Straume (leder)

Onkolog

Helse Vest

Haukeland universitetssjukehus

Ingeborg M. Bachmann

Dermatolog

Helse Vest

Haukeland universitetssjukehus

Henrik L. Svendsen

Plastikkirurg

Helse Vest

Haukeland universitetssjukehus

Kari Dolven Jacobsen

Onkolog

Helse Sør-Øst

Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet

Truls Ryder

Plastikkirurg

Helse Sør-Øst

Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet

Ingrid Roscher

Dermatolog

Helse Sør-Øst

Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet

Thomas P. Bærland

Oftalmolog

Helse Sør-Øst

Oslo universitetssykehus, Ullevål

Marta Sølvi Nyakas

Onkolog

Helse Sør-Øst

Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet

Marianne Fretheim

Radiolog

Helse Sør-Øst

Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet

Skeie-Jensen

Gynekolog/Onkolog

Helse Sør-Øst

Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet

Anne K. Winge

Onkolog

Helse Sør-Øst

Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet

Hans E. Fjøsne

Kirurg

Helse Midt

St. Olavs hospital

Jarle Karlsen

Onkolog

Helse Midt

St. Olavs hospital

Trude Eid Robsahm

Dr.Philos/Forsker

 

Kreftregisteret

Kaja Bremnes

Dermatolog

Helse Nord

Universitetssykehuset Nord-Norge

Lene Kroken

Fastlege

 

Nesttun Allmennpraksis

Tove Borgen

Fastlege

 

Frysja Legesenter, Oslo

 

I tillegg har følgende personer bidratt i oppdateringen:
NavnYrke Sykehus/institusjon
Sura Mohammed AzizPatologHelse Vest

Haukeland universitetssjukehus

Håvard NordgaardPlastikkirugHelse MidtSt. Olavs hospital
Marit LangmyrRadiologHelse MidtSt. Olavs hospital
Ragnhild TelnesDermatologHelse MidtSt. Olavs hospital
Ayca LøndalenNukleærmedisinerHelse Sør-ØstOslo universitetssykehus, Radiumhospitalet
Tone Bøe Aaman VamreGenetikerHelse Sør-ØstOslo universitetssykehus

Habilitet

Alle gruppens medlemmer ble bedt om å oppgi potensielle interessekonflikter. Helsedirektoratet har vurdert arbeidsgruppens medlemmer som habile når det gjelder utarbeiding av utkast til nasjonale retningslinjer for diagnostikk, behandling, og oppfølging av melanom.

Ressursmessige konsekvenser

Nye behandlingsmetoder mot kreft kan medføre økte kostnader, men kan også føre til redu­serte kostnader i andre deler av pasientbehandlingen. Anbefalingene i dette handlings­prog­ram­met kan derfor medføre omdisponering av ressurser i de regionale helseforetakene.

 

Siste faglige endring: 05. juli 2023