Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

13.2. Kunnskapsbasert prosess

Helsedirektoratet legger til grunn at alle nasjonale retningslinjer skal være utarbeidet etter en metode med vekt på forskningsbasert kunnskap, tydelig og tilgjengelig dokumentasjon, bruker­medvirkning, tverrfaglighet, fokus på praksis, implementering og oppdatering.

Det er en omfattende prosess å lage gode retningslinjer som tilfredsstiller krav til prosess, metode og transparens, som er det nivå Helsedirektoratet og andre liknende organisasjoner har lagt til grunn for utforming av anbefalinger.

Helsedirektoratet ønsker i arbeidet med nasjonale retningslinjer for kreftbehandling å bygge på det arbeidet faggruppene tilsluttet Onkologisk Forum i en årrekke hadde gjort med å lage behandlingsveiledere/handlingsprogram.

Ved førsteutgaven av retningslinjen samarbeidet faggruppen og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (nå FHI) tett for å sikre en god håndtering av kunnskapsgrunnlaget for anbefalingene:

  • I en tidlig fase av arbeidet avklarte faggruppen hva retningslinjene skulle omfatte når det gjaldt diagnostikk, behandling og oppfølging av melanom.
  • Kunnskapssenteret gjennomgikk i samarbeid med faggruppen de faglige anbefalingene med hensyn til metode og hvilket kunnskapsgrunnlag de skulle baseres på.
  • Faggruppen vurderte, i samarbeid med Helsedirektoratet og Kunnskapssenteret, om det var behov for utredning av kunnskapsgrunnlaget for enkelte problemstillinger.
  • Kunnskapssenteret identifiserte og formidlet kunnskapsbaserte internasjonale retningslinjer og systematiske oversikter, ved søk på følgende nettsteder:

Søk etter retningslinjer:

Søk etter systematiske oversikter:

Siste faglige endring: 05. juli 2023