Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

13.3. Gradering av kunnskapsgrunnlaget

Ved utarbeiding av nasjonale retningslinjer stilles det krav om at all relevant kunnskap på området hentes frem, beskrives og vurderes på en systematisk og åpen måte.

I denne retningslinjen er kunnskapsgrunnlaget gradert, ikke anbefalingen. Hvis anbefalingen skal graderes må en legge inn en vurdering av både kost- nytte og andre forhold som klinisk erfaring, skjønn og etikk. I tillegg må kunnskapsgrunnlaget vurderes. Dette er ikke gjort eksplisitt i forbindelse med dette arbeidet. 

Graderingsmodell
StudietypeEvidensnivåGradering av evidensnivå
Kunnskap som bygger på systematiske oversikter og meta-analyser av randomiserte kontrollerte studier.Nivå 1aA
Kunnskap som bygger på minst én randomisert kontrollert studie.Nivå 1b 
Kunnskap som bygger på minst én godt utformet kontrollert studie uten randomisering.Nivå 2aB
Kunnskap som bygger på minst én annen godt utformet kvasi-eksperimentell studie uten randomisering.Nivå 2b 
Kunnskap som bygger på godt utformede ikke eksperimentelle beskrivende studier, som sammenlignende studier, korrelasjonsstudier og case studier.Nivå 3C
Kunnskap som bygger på rapporter eller oppfatninger fra eksperter, komiteer og/eller klinisk ekspertise hos respekterte autoriteter.Nivå 4D

 

Siste faglige endring: 05. juli 2023