Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1. Innledning

Melanom er blant de kreftformer som har økt mest i den vestlige verden over flere tiår. Mer enn ni av ti dødsfall som skyldes hudkreft i Europa, kan tilskrives melanom.

I 2018 ble det diagnostisert 2556 tilfeller av melanom i Norge. Denne kreftformen rammer relativt mange unge mennesker og er den nest vanligste kreftform hos både kvinner og menn i alderen 25 - 49 år. Dødsfall forårsaket av medfører derfor tap av mange leveår.

Den eneste kjente ytre risikofaktor er eksponering for sollys, og spesielt korte intense ekspone­ringer som medfører solbrenthet. Primær forebyggelse vil innebære informasjon til befolk­ningen om å endre sin solingsadferd. Sekundær forebyggelse søker å gi befolkningen infor­ma­sjon om faresignaler ved melanom, slik at sykdommen kan diagnostiseres på et tidlig tidspunkt med bedret overlevelse. På denne måten kan både forekomst og dødelighet reduseres.

Oppdatering – 10. utgave

Hele handlingsprogrammet er gjennomgått og oppdatert.

Siste faglige endring: 05. juli 2023