Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6.3. Henvisningsrutiner

Dersom mistanken om melanom bekreftes histologisk, skal pasienten snarest mulig henvises til pakkeforløp for føflekkreft, til kirurg/plastikkirurg for utvidet eksisjon. Det er viktig at det kommer klart frem i henvisningen at det dreier seg om et melanom, og kopi av histologibesvarelse bør vedlegges.

Ved mistanke om melanom der allmennlege, eller hudlege av praktiske eller operasjonstekniske grunner (eks. større lesjoner, akrale/subunguale lesjoner) ikke kan utføre eksisjonsbiopsi, bør pasienten oftest henvises videre. Fra allmennlege skal pasienten vanligvis henvises til hudlege for diagnostisk avklaring, mens hudlegen vil henvise pasienten videre til kirurg/plastikkirurg.

Se kapittel om forløpstider i pakkeforløp for føflekkreft.

Anbefalinger:

  • Diagnostisk biopsi kan gjøres av allmennlege/hudlege, ev. henvises pasienten direkte til hudlege/kirurg.
  • Dersom mistanken om melanom bekreftes histologisk, skal pasienten snarest mulig henvises til pakkeforløp for føflekkreft til kirurg/plastikkirurg for utvidet eksisjon.

Siste faglige endring: 05. juli 2023