Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

11.8. Supplerende behandling

Det vises til Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen.

Bivirkningshåndtering immunterapi

Det er foreløpig ikke laget egne norske anbefalinger for behandling av immunterapi relaterte bivirkninger. Inntil dette er gjort anbefales det å benytte anbefalinger fra internasjonale organisasjoner som ESMO, ASCO (Brahmer et al., 2018) eller Dansk melanomgruppe.

Siste faglige endring: 05. juli 2023