Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

11.3. Kirurgi

Pasienter med metastatisk sykdom (stadium lV) har dårlig prognose. De siste 10 års forskning har medført gjennombrudd i den systemiske behandlingen. Til tross for dette vil det være en del pasienter som vil ha nytte av kirurgisk behandling. Selekterte pasienter med singel eller oligo metastaser kan ha nytte av kirurgi som førstevalg, spesielt ved tilbakefall i hud/underhud. Dette er ikke evaluert i prospektiv randomi­sert studie, men median overlevelse på 21 måneder er rapportert tidligere (Meyer et al., 2000; Miller, 1993; Overett et al., 1985; Patchell et al., 1990). Når kirurgi vurderes, forutsettes det at pasientene er nøye utredet billeddiagnostisk med tanke på flere foci (ultralyd, CT, MR, ev. PET) (Jimenez-Requena et al., 2010; Xing et al., 2011). Pasienter som er aktuelle for metastasekirurgi bør diskuteres på MDT-møte og eventuelt tilbys adjuvant behandling (Ascierto et al., 2020).

Anbefaling:

  • Ved metastatisk sykdom bør pasienten diskuteres på melanom-MDT. Kirurgi kan gjøres først og fremst hos pasienter med ett fokus. Det forutsettes tilfredsstillende billedutredning på forhånd. Adjuvant behandling kan være aktuelt.

Siste faglige endring: 05. juli 2023