Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

14.1. Bakgrunn

Mange onkologiske faggrupper la i en årrekke ned et betydelig arbeid for å komme frem til konsensusbaserte faglige anbefalinger for diagnostikk og behandling av ulike typer kreft. Som ledd i Nasjonal strategi for kreftområdet (2006–2009) fikk Helsedirektoratet i oppdrag å videreutvikle og oppdatere faggruppenes anbefalinger til nasjonale handlingsprogrammer for kreftbehandling, i nært samarbeid med fagmiljøene, de regionale helseforetakene, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, og andre relevante myndigheter. De nasjonale handlingsprogrammene representerer en videreføring og en formalisering av faggruppenes anbefalinger.

Helsedirektoratet rettet i januar 2009 en henvendelse til Norsk Selskap for Hematologi og ba om forslag til representanter til en arbeidsgruppe. Alle nødvendige faggrupper var representert og gruppen besto av fagfolk fra alle helseregioner. Første utgave av Nasjonalt handlingsprogram med retningslinje for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer ble utgitt i samarbeid med Helsedirektoratet i 2012. Dette er den tiende oppdateringen av handlingsprogrammet. Se tabell nederst for deltagere. Helsedirektoratet takker arbeidsgruppene for stor innsats i oppdateringen av handlingsprogrammet.

Siste faglige endring: 21. desember 2023