Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

14.10. Arbeidsform og deltagere

Handlingsprogrammet oppdateres av en gruppe oppnevnt av Helsedirektoratet. Representantene i gruppen er utnevnt av de regionale helseforetakene. Etter Helsedirektoratets bearbeidelse og gjennomgang av utkast til handlingsprogram, blir handlingsprogrammet publisert på Helsedirektoratets temaside om kreft

Handlingsprogrammet ble publisert desember 2023 i revidert utgave.

Leder for utarbeiding av handlingsprogrammet overlege Tor Henrik Andersen Tvedt, OUS.

Tabell over hovedforfattere og medforfattere - oppdateringsgruppe 2023:

Leder for handlings­program­gruppen: Tor Henrik Andersen Tvedt, Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet

 

Kapittel

Kapittelleder

Medforfattere

Diagnostikk

Ikke oppdatert nå

Signe Spetalen

Lars Helgeland

AML

Tor Henrik Andersen Tvedt

(Kun ett nytt legemiddel tatt inn)

Andrea Lenartova

Anne Sophie von Krogh

Eivind A. Myhre

 

ALL

Petter Quist Paulsen, St. Olavs hospital

Hilde S. Wik

Anders Vik

Anette Eilertsen

Myeloproliferative sykdommer

Hoa Tran

Diaa Hassaf

Håkon Reikvam

Eivind Galteland

KLL

Geir Tjønnfjord

(Kun ett nytt legemiddel tatt inn)

Emadoldin Feyzi

Myelomatose

Fredrik Schjesvold

Galina Tsykunova

Nina Guldbrandsen

Einar Haukås

Jürgen Rolke

Øyvind Hjertner

Tobias Schmidt Slørdahl

Amyloidose

Galina Tsykunova

(Små tekstlige endringer)

Tor Henrik Anderson Tvedt

Fredrik Schjesvold

Nina Guldbrandsen

Øyvind Hjertner

KML

Henrik Hjort-Hansen

Tobias Gedde-Dahl

Waleed Ghanima

Andre indolente lymfoprofilerative sykdommer

Ikke oppdatert nå

Sigbjørn Berentsen

Geir E. Tjønnfjord

Myelodysplastike syndromer (MDS) og kronisk myelo-monocytt-leukemi (KMML)Ingunn Dybedal

Maryan M.Ali

Astrid Bergrem

Birgitte Eiken

Hilde Jensvoll

Hedda Lerdal

Heidi Lona

Emil Nyquist

Liv Osnes

Marit Rinde

Kristoffer Sand

Signe Spetalen

Robert Brudevold

Synne Torkildsen

Camilla Vo

Blodkreft i allmennpraksis

Ikke oppdatert nå

 

 

Psykososiale forhold, hjelpetiltak og fysioterapi

Ikke oppdatert nå

Siste faglige endring: 21. desember 2023