Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10.11. Seponering-Behandlingsfri remisjon (TFR)

Det er nå gjennomført ca. 10 studier av seponering av TKI ved dyp respons, og alle viser lang­tids TFR på ca. 40-50 % (Laneuville, 2018; Mahon et al., 2010). STIM-studien etablerte prinsippet, og i ettertid er ulike inklusjons­kriterier brukt. I den største studien EuroSKI, der 27 norske pasienter deltok, inkluderte man pasienter med MR4 med eller uten detekterbar MRD, mens i mange andre studier var det krav om udetekterbar sykdom og minst MR4.5. MR4, med eller uten påvisbar MRD, ser ut til å være tilstrekkelig dypt (Saussele et al., 2018). Fra EuroSKI og «According to STIM» (aSTIM) har man lært at relaps definert som tap av MR3/MMR er trygt og at pasientene gjenvinner sin respons (Rousselot et al., 2014). Man skal huske at disse pasientene er de mest lettbehandlede KML-tilfellene. Man har også sett at noen pasien­ter har detekterbar restsykdom opp til MR3 over lang tid uten å få tilbakefall, s.k. fluctuators. Dette er i analogi med erfaringer etter SCT og IFN. Tap av MR3 er derfor anbefalt som tidspunkt for rebehandling (Rousselot et al., 2014). Etter erfaringene av spesielt EuroSKI (imatinib-behandlede) der man har lett etter optimale cut-off foreslår man at man gjennomfører seponeringsforsøk har behandlet med TKI i 5 år og tentativt minst 2 år i MR4. Fra 3 års behandlingstid vinner man ca. 3 % flere relapsfrie pasienter per år man venter. Dette betyr at lege og pasient selv må velge hvor lenge man skal vente før seponeringsforsøk skal gjøres. Subjektive bivirkninger kan spille rolle for denne vurderingen. Vi anbefaler at pasienter som har vært resistente for TKI foreløpig ikke stoppes i klinisk praksis. Pasienter som var intolerante for første TKI og deretter fikk dyp repons på TKI nummer to kan stoppe som angitt ovenfor.

Tabell 10.2: Krav til å gjøre seponeringsforsøk (Hochhaus et al., 2020)

Tabell 10.2: Krav til å gjøre seponeringsforsøk (Hochhaus et al., 2020)

Resistens mot noen TKI før?

Nei

Varighet av TKI-behandling

5 år tentativt for imatinib og 4 år for 2TKI

Varighet MR4

2 år

God monitorering

PCR-lab må kunne gi svar innen 4 uker.

PCR hver 6. uke i i 6 mnd, så hver annen måned til måned 12, så hver 3. mnd i 3 år, deretter hver 4.–6. mnd. Relaps etter 3 års oppfølging skjer nesten kun hos pasienter som har detekterbart transkript (og har i slike tilfeller meget langsom kinetikk (Richter et al Leukemia in transkript)

Praktiske opplysninger

Transplantasjonsrelaterte problemstillinger: Søknad med problemstilling kan rettes til Norsk gruppe for allogene stamcelletransplantasjoner ved leder Tobias Gedde-Dahl, Seksjon for blodsykdommer, Medisinsk avdeling, OUS Rikshospitalet, 0027 Oslo.

Studier

DAStop2

2. gangs seponeringsforsøk av TKI hos pasienter som har gjennomført stoppforsøk som i EuroSKI studien. Pas byttes til dasatinib og kan stoppe dersom med MR4 i mer enn 1 år og de har fått total TKI-behandling i minimum 3 år fra 1. relaps. Info: mawa@sus.no eller regionansvarlig for KML. Inklusjon fra 2018, men pågår ennå

SCAN-ALL

Studie av next generation sequencing (NGS) som sensitiv mutasjons­deteksjon hos pasienter med KML og ikke-optimal respons respons.

NordCML13/Labstop

Studie av immunologi og stamceller hos pasienter som skal stoppe TKI-behandling for TFR i vanlig klinisk praksis. Meget lovende avansert laboratoriemetodikk benyttes, og prøvetakingen er enkel.

Hovedansvarlige for KML-behandling inklusive studier i helsforetakene

Bergen:

Bjørn Tore Gjertsen

bjorn.gjertsen@med.uib.no

Oslo:

Tobias Gedde-Dahl

tgeddeda@ous-hf.no

Stavanger:

Waleed Majeed

mawa@sus.no

Tromsø:

Anders Vik

anders.vik@unn.no

Trondheim:

Henrik Hjorth-Hansen

henrik.hjorth-hansen@ntnu.no

Adresser for prøveforsendelse:

Cytogenetisk undersøkelse (karyotypering) og FISH. 10 mL perifert blod med heparin som anti-koagulant. Fra beinmarg tas 2–5 mL med tilsatt heparin i McCoys medium. Helst ikke på fredager eller dager før helligdager.

Seksjon for Cytogenetikk, Fagområde Kreftgenetikk
OUS-Montebello
N-0310 Oslo
Telefon: 23 93 44 37

Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin
Haukeland Universitetssykehus
5021 Bergen
e-post: rhov@haukeland.no eller MGM@helse-bergen.no
Tel 55 97 54 75 Faks 55 97 54 79

Kvantitativ PCR og mutasjonsanalyse: 10 mL EDTA-blod sendes til:

OUS-Gaustad, Avdeling for patologi
Laboratorium for molekylærpatologi
PB 124 Blindern
0314 Oslo
Telefon: 23 07 87 82
e-post: signe.spetalen@ous-hf.no

Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin
Haukeland Universitetssykehus
5021 Bergene-post: rhov@haukeland.no eller MGM@helse-bergen.no

Siste faglige endring: 23. desember 2021