Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10.10. Seponering-Behandlingsfri remisjon (TFR)

Det er nå gjennomført fler enn 10 studier av seponering av TKI ved dyp respons, og alle viser lang­tids TFR på ca. 40-50% (Laneuville, 2018; Mahon et al., 2010). STIM-studien etablerte prinsippet, og i ettertid er ulike inklusjons­kriterier brukt. I den største studien, EuroSKI, der 27 norske pasienter deltok, inkluderte man pasienter med MR4 med eller uten detekterbar MRD, mens i mange andre studier var det krav om udetekterbar sykdom og minst MR4.5. MR4, med eller uten påvisbar MRD, ser ut til å være tilstrekkelig dypt (Saussele et al., 2018). Fra EuroSKI og «According to STIM» (aSTIM) har man lært at relaps definert som tap av MR3/MMR er trygt og at pasientene gjenvinner sin respons (Rousselot et al., 2014). Man skal huske at disse pasientene er de mest lettbehandlede KML-tilfellene. Man har også sett at noen pasienter har detekterbar restsykdom opp til MR3 over lang tid uten å få tilbakefall, s.k. fluctuators. Dette er i analogi med erfaringer etter SCT og IFN. Tap av MR3 er derfor anbefalt som tidspunkt for rebehandling (Rousselot et al., 2014). Etter erfaringene av spesielt EuroSKI (imatinib-behandlede) der man har lett etter optimal cut-off for TFR-forsøk foreslår man at man gjennomfører seponeringsforsøk har behandlet med TKI i 5 år og tentativt minst 2 år i MR4. Fra 3 års behandlingstid vinner man ca. 3% flere relapsfrie pasienter per år man venter. Dette betyr at pasienten i samråd med legen selv må velge hvor lenge man skal vente før seponeringsforsøk skal gjøres. Subjektive bivirkninger kan spille rolle for denne vurderingen. Vi anbefaler at pasienter som har vært resistente for TKI foreløpig ikke stoppes i klinisk praksis. Pasienter som var intolerante for første TKI og deretter fikk dyp respons på TKI nummer to kan stoppe som angitt ovenfor.

Tabell 10.2: Krav til å gjøre seponeringsforsøk (Hochhaus et al., 2020)

Tabell 10.2: Krav til å gjøre seponeringsforsøk (Hochhaus et al., 2020)

Resistens mot noen TKI før?

Nei

Varighet av TKI-behandling

5 år tentativt for imatinib og 4 år for 2TKI

Varighet MR4

2 år

God monitorering

PCR-lab må kunne gi svar innen 4 uker.

PCR hver 6. uke i i 6 mnd, så hver annen måned til måned 12, så hver 3. mnd i 3 år, deretter hver 4.–6. mnd. Relaps etter 3 års oppfølging skjer nesten kun hos pasienter som har detekterbart transkript (og har i slike tilfeller meget langsom kinetikk (Richter et al Leukemia in transkript)

Praktiske opplysninger

Transplantasjonsrelaterte problemstillinger: Søknad med problemstilling kan rettes til Norsk gruppe for allogene stamcelletransplantasjoner ved leder Tobias Gedde-Dahl, Seksjon for blodsykdommer, Medisinsk avdeling, OUS Rikshospitalet, 0027 Oslo.

 

Studier

BosuPeg

1.linje Bosutinib med randomisert Ropeginterferon (Besremi) etter 3 mnd behandling. Info: henrik.hjorth-hansen@ntnu.no

SCAN-ALLStudie av next generation sequencing (NGS) som sensitiv mutasjonsdeteksjon hos pasienter med KML og ikke-optimal respons.
NordCML13/LabstopStudie av immunologi og stamceller hos pasienter som skal stoppe TKI-behandling for TFR i vanlig klinisk praksis. Meget lovende avansert laboratoriemetodikk benyttes, og prøvetakingen er enkel.

 

Hovedansvarlige for KML-behandling inklusive studier i helseforetakene

Bergen:

Bjørn Tore Gjertsen

bjorn.gjertsen@med.uib.no

Oslo:

Tobias Gedde-Dahl

tgeddeda@ous-hf.no

Stavanger:

Waleed Majeed

mawa@sus.no

Tromsø:

Anders Vik

anders.vik@unn.no

Trondheim:

Henrik Hjorth-Hansen

henrik.hjorth-hansen@ntnu.no

Adresser for prøveforsendelse:

Cytogenetisk undersøkelse (karyotypering) og FISH. 10 mL perifert blod med heparin som anti-koagulant. Fra beinmarg tas 2–5 mL med tilsatt heparin i McCoys medium. Obs unngå fredager eller dager før helligdager fra sentre som trenger transport over natt.

Institutt for kreftgenetikk og informatikk

Seksjon for kreftcytogenetikk

OUS-Radiumhospitalet

913 30 579 / 913 35 729

cytogenetikk@radiumhospitalet.no

 

Avdeling for Medisinsk Genetikk

Seksjon for Kreftgenomikk

6etg. Laboratoriebygget

 

Haukeland Universitetssykehus

5021 Bergen

MGM@helse-bergen.no

 

Kvantitativ PCR og mutasjonsanalyse: 10 mL EDTA-blod sendes til:

OUS-Gaustad, Avdeling for patologi
Laboratorium for molekylærpatologi
PB 124 Blindern
0314 Oslo
Telefon: 23 07 87 82
e-post: signe.spetalen@ous-hf.no patologi@ous-hf.no

Avdeling for Medisinsk Genetikk

Seksjon for Kreftgenomikk  (se over)

Haukeland

Universitetssykehuset Nord-Norge

Laboratoriemedisin

Immunologi og blodbank

Tel: 776 26279 (MRD-lab)

Siste faglige endring: 23. desember 2021