Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10.6. Fertilitet og amming

  • KML-diagnosen innebærer et risikosvangerskap som bør behandles av et spesialinteressert team av hematologer og gynekologer/fostermedisinere.
  • Graviditet bør planlegges
  • TKIer er teratogene, embryotoksiske og gjenfinnes i brystmelk. Medikamentene er stort sett kontraindisert under graviditet og ved amming (evidensgrad D).
  • Interferonbehandling er et alternativ ved graviditet (evidensgrad D).

Enkelte pasienter har gjennomført graviditet etter å ha seponert TKI. Velinformerte pasienter med god respons på TKI (helst minst MR4 i 2 år) er kandidater. Det er ikke rapportert noen sikker overhyppighet av misdannelser der far er imatinibbehandlet (evidensgrad C) (Abruzzese et al., 2020). Organogenesen foregår i 1. trimester og denne perioden antas å være mest kritisk for misdannelser. TKI-behandling i 3. trimester kan diskuteres dersom rask økning av leukemien. Man bør ta hensyn til farmakokinetikk (eks. passerer dasatinib over placenta til fosteret og er uegnet).  Se Abruzzese et al. (2020) for en fin gjennomgang av problemstillinger, også om KML-diagnosen stilles i graviditeten.

Siste faglige endring: 17. april 2024