Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10.6. Fertilitet og amming

  • TKIer er teratogene, embryotoksiske og gjenfinnes i brystmelk. Medikamentene er kontraindisert under graviditet og ved amming (evidensgrad D).
  • Interferonbehandling er et alternativ ved graviditet (evidensgrad D).

Enkelte pasienter har gjennomført graviditet etter å ha seponert TKI. Velinformerte pasienter med god respons på TKI (helst minst MR4 i 2 år) kan være kandidater. Dette bør nøye disku­teres med erfarne kolleger. Det er ikke rapportert noen sikker overhyppighet av misdannelser der far er imatinibbehandlet (evidensgrad C) (Abruzzese et al., 2020). Organogenesen foregår i 1. trimester og denne perioden antas å være mest kritisk for misdannelser. TKI-behandling i 3. trimester kan diskuteres dersom rask økning av leukemien. Se referansen for en fin gjennomgang av problemstillinger, også om KML-diagnosen stilles i graviditeten.

Siste faglige endring: 23. desember 2021