Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2. Pakkeforløp

Pakkeforløp for myleomatose ble innført i helsetjenesten i 2015. 

Pakkeforløp for kreft skal gi forutsigbarhet og trygghet for pasient og pårørende, og er et stan­dard pasientforløp som beskriver organisering av utredning og behandling, kommunika­sjon/​dia­log med pasient og pårørende samt ansvarsplassering og konkrete forløpstider. Pakke­forlø­pet starter når et helseforetak eller privat ideelt sykehus mottar en henvisning med begrun­net mis­tan­ke om kreft, eller når helseforetaket selv starter utredning med begrunnet mistanke om kreft.

Les mer om Pakkeforløp for myelomatose med tilhørende diagnoseveileder for inngang til pakkeforløp for kreft.  

For pasienter med blodkreft som ikke har eget pakkeforløp, skal de ulike forløpstidene basere seg på medisinskfaglig vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft skal bidra til å sikre god struktur og logistikk i helsetjenesten, samt sikre trygghet og forutsigbarhet for personer som lever med kreft eller etter endt kreftbehandling. Les mer om Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft.

Siste faglige endring: 21. desember 2023