Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3. Diagnostikk

Diagnostikk ved maligne blodsykdommer vil oftest være et samarbeid mellom kliniker, patolog, immunolog og genetiker. Diagnostikken følger WHO klassifikasjonen (Arber et al., 2016). Morfologisk under­søkelse av blod og beinmarg er sentral, og suppleres med data fra immunologiske, genetiske og molekylære undersøkelser.

I Norge vurderes tradisjonelt morfologi i utstrykspreparater fra blod og beinmarg av kliniker (hematolog) og i biopsier av patolog. Nært samarbeid mellom kliniker, patolog, immunolog og genetiker er nødvendig for å kunne integrere resultatene av klinikk og alle undersøkelser til en endelig diagnose i henhold til WHO-klassifikasjonen.

Pasientansvarlig kliniker har det endelige ansvar for å samle resultatene av alle de diagnostiske prøvene og tolke dem slik at det settes korrekt WHO-diagnose, og pasienten plasseres i rett prognostisk gruppe, spesielt der dette har betydning for behandlingsvalg. I fremtiden er det ønskelig å etablere hemato-onkologiske sentre som integrerer kliniske, morfologiske, immunologiske og genetiske funn.

Alle pasienter der intensiv behandling er aktuelt bør derfor som hovedregel henvises til univer­si­tets­klinikk for diagnostikk og planlegging av behandlingen. Større sykehus med erfaren hema­to­log og adekvat infrastruktur kan også påta seg diagnostiske oppgaver, men da alltid i nært sam­arbeid med universitetsklinikkene, både hva gjelder laboratorievurdering og klinisk evaluering.

3.1. Prøvetaking og transport

3.2. Morfologisk diagnostikk i blod og beinmargsaspirat

3.3. Morfologisk diagnostikk i biopsi

3.4. Genetisk diagnostikk

3.5. Flowcytometrisk immunfenotyping

3.6. Behandlingsrespons, minimal restsykdom og monitorering av sykdomsprogresjon

Siste faglige endring: 23. desember 2021