Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

13.4. Henvisningsrutiner til sykehus

Mikroskopisk og ofte også immunologisk og genetisk undersøkelse av blod, beinmarg og evt lymfeknutebiopsi er nødvendig for diagnose, klassifisering og valg av behandling av blodkreft­sykdommer.

Ved mistanke om akutt leukemi skal pasienten henvises som øyeblikkelig hjelp, med telefonisk kontakt til aktuelle avdeling for blodsykdommer eller indremedisin til utredning i pakkeforløp

Ved mistanke om raskt voksende lymfeknutesvulst i mediastinum med ødem i ansikt/hals og evt besværet respirasjon må pasienten innlegges indremedisinsk avdeling som øyeblikkelig hjelp.

Billeddiagnostikk har relativt liten betydning initialt og kan forsinke forløpet.

Mistanke om kompresjon av medulla spinalis eller nerverøtter ved myelomatose, med distale pareser og sensibilitetstap, skal også føre til innleggelse som øyeblikkelig hjelp i sykehus som kan gi strålebehandling eller avlastende kirurgi.

Hvis allmennsymptomene dominerer det kliniske bildet, er det riktig å henvise til indre­medisinsk avdeling/poliklinikk.

Henvisning til kirurgisk eller ØNH poliklinikk for biopsi eller cytologisk undersøkelse er viktigere enn radiologiske utredninger initialt ved klinisk mistenkelige lymfeknuter med mer fredelig klinikk.

Ved siden av opplysninger om kliniske funn og resultatet av relevante blodprøver (se over), er ofte opplysninger om tidligere verdier (hgb, hvite, trombocytter) av interesse for å kunne bedømme hastighet av sykdomsutviklingen.

Barn under 18 år henvises barneavdeling. Her må en bruke skjønn og tilpasse lokal praksis.

Se også kapittelet om forløpstider.

Siste faglige endring: 23. desember 2021