Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

7.5. Sulcus superior tumor (Pancoast-tumor) og lokalavanserte brystveggsvulster

Pasienter med Pancoast-tumor (apikal lungetumor med affeksjon av apikale brystvegg med eller uten affeksjon av sympatiske nerveganglion og eventuelt Horners syndrom (Kozower, Larner, Detterbeck, & Jones, 2013; Pancoast, 1932)) har ofte lang overlevelse og mye smerter pga innvekst i lokale strukturer og/eller nerveaffeksjon. Disse bør vurderes på regionalt MDT med tanke på neoadjuvant kjemoimmunoterapi, se "Neoadjuvant kjemoimmunterapi" i (Neo-)adjuvant medikamentell behandling. Primært inoperable svulster kan gis radiokjemoterapi før ev. revurdering mtp operabilitet etter ca 44 Gy (Rusch et al., 2007). MR toraks kan være nødvendig. Ved fortsatt inoperabilitet kan stråleterapi kontinueres til 60-66 Gy, og 1 år durvalumab vurderes ved PD-L1 ≥ 1% (se 7.4.1).

Anbefaling - Pancoast-svulster

  • Pancoast-svulster bør vurderes for neoadjuvant kjemoimmunterapi etterfulgt av kirurgi.
  • Alternativt vurderes konkomitant strålebehandling (2 Gy x 25) med to kurer platinumbasert kjemoterapi med 3 ukers mellomrom. Operasjonsvurdering etter ca 44 Gy.
  • Dersom fortsatt inoperabel kontinueres radioterapi til 60-66 Gy, etterfulgt av durvalumab ved PD-L1 ≥ 1 %.

Siste faglige endring: 09. april 2024