Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8.7. Angiogenesehemmere

VEGF-antistoffet bevacizumab er testet i flere fase III-studier ved avansert ikke-småcellet lungekreft (Reck et al., 2010; Sandler et al., 2006), men det er lite evidens for at bevacizumab er nyttig ved ikke-småcellet lungekreft.

VEGF-R-antistoffet ramucirumab (Cyramza ®) har markedsføringstillatelse i kombinasjon med docetaksel til andrelinjes behandling av ikke-småcellet lungekreft, men effekten var svært beskjeden (økt totaloverlevelse fra 9,1 til 10,5 mndr) (Garon et al., 2014). Det var noe mer bivirkninger i gruppen som fikk ramucirumab.

Anbefaling - angiogenesehemmere

  • Angiogenesehemmere anbefales ikke ved ikke-småcellet lungekreft.

Siste faglige endring: 09. april 2024