Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4.5. Fastlegens rolle for pasienter som har avsluttet oppfølging for lungekreft på sykehus

Kontroll i sykehus etter lungekreftbehandling skjer gjennom flere år. Fordi lungekreft har høy mortalitet, er det få lungekreftpasienter som blir kreftfrie og avslutter oppfølging i spesialisthelsetjenesten. For de pasientene det gjelder, er fastlegen imidlertid viktig i videre medisinsk oppfølging, blant annet ved å

 • Behandle redusert lungefunksjon og respirasjonssvikt etter kirurgiske behandling
 • Behandle eventuell KOLS
 • Motivere/opprettholde motivasjon for røykestopp.
 • Behandle smerter etter lungekirurgi
 • Behandle infeksjoner.
 • Følge opp senskader etter behandling (blant annet nevropati), utmattelse og andre senplager.
 • Følge opp med pneumokokk-, korona- og influensavaksine.
  • Disse vaksinene gis etter Folkehelseinstituttets anbefalinger. Influensa- og konronavaksine kan gis under cellegiftbehandling, men bør trolig settes siste uken før ny cellegift-infusjon for å unngå nadir-perioden. Pneumokokkvaksine settes hvert 10. år, og bør for å få maksimal effekt settes før eller etter en periode med cellegiftbehandling. Utfra foreliggende data kan vaksinering gjøres med vanlig effekt, og uten mer bivirkninger, samtidig med pågående immunterapi (Wijn et al., 2018)
 • Bistå i rehabilitering og oppmuntre til egentrening.
 • Bistå med eventuell sykemelding/friskmeldingsprosess.
 • Fange opp symptom på tilbakefall og/eller spredning og henvise til nytt pakkeforløp

Mange lungekreftpasienter avslutter aktiv behandling og kontroll på sykehus fordi sykdommen har kommet over i palliativ fase. Se kapittel 15.

Siste faglige endring: 09. april 2024