Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6.2. Presentasjonsformer

Lungekreft mistenkes og bør utredes om ett eller flere punkter under er tilstede. Samtidig røykeanamnese og alder over 40 år øker risikoen, og styrker mistanken.

  • Patologisk bildefunn: på røntgen toraks eller CT, hvor bilder ofte er tatt på annen indikasjon enn symptomer fra lunge/luftveier. Typiske funn er oppfyllinger i lunger/hili/mediastinum og pleuravæske. Funn av små flekker, noduli, er beskrevet i eget avsnitt (se Pulmonale noduli).
  • Symptomer forårsaket av tumors lokalisasjon i lunge / luftveier – eksempelvis ny eller endret hoste, tungpust og/eller ekspektorat. Andre symptomer kan være hemoptyse, sentrale eller perifere brystsmerter, tilbakevendende nedre luftveisinfeksjoner, heshet eller vena cava superior-syndrom. Listen er ikke utfyllende.
  • Symptomer fra metastaser torakalt eller ekstratorakalt – eksempelvis symptomer fra skjelett, lever, binyrer, hjerne, ryggmarg, lymfeknuter. Metastaser trenger ikke nødvendigvis gi symptomer, og de kan være påvist tilfeldig ved bildediagnostikk eller klinisk undersøkelse.
  • Paraneoplastiske fenomener som allmennsymptomene fatigue, anoreksi, vekttap og/eller nattesvette. Mer spesifikke paraneoplastiske fenomener (ses særlig, men ikke bare, ved småcellet lungekreft) – SIADH (syndrome of inappropriate ADH secretion), økt ACTH-sekresjon, hyperkalsemi, tromboemboli, nevropsykiatriske- og nevromuskulære fenomener (Upadhya, Ananthraju, Vadala, & Mohanty Mohapatra, 2021).

Siste faglige endring: 09. april 2024