Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

20.2. Vedlegg til kapittel 8 – Tykktarmskreft uten metastaser

Figurer

Tatt fra tidligere kapittel i www.ngicg.no samt (Nesbakken & Gaard, 2007).

Lymfeknutelokalisasjon N1-N3 for tykktarm

Tykk og endetarmskreft - Lymfeknutelokalisasjon N1-N3 for tykktarm.png
 

Disseksjon av lymfeknuter

Tykk og endetarmskreft - D1 disseksjon.png
D1 disseksjon

 

Tykk og endetarmskreft - D3 disseksjon.png
D3 disseksjon

Tumor lokalisasjon – Type reseksjon

tykk og endetarmskreft - Tumor lokalisasjon.png
Cancer i cøkum/ascendens: Høyresidig hemicolectomi.

 

Tykk og endetarmskreft - Cancer i høyre flexur.png
Cancer i høyre flexur: Utvidet høyresidig hemicolectomi

Cancer i transversum: Transversum-reseksjon inkl. begge flexurer inkludert hele eller deler av hø.tykktarm

Tykk og endetarmskreft - Cancer i transversum.png
 

Cancer i venstre flexur: Subtotal colectomi

(evt. spare cøkum-ascendens, og sigmoid, obs sirkulasjon)

Tykk og endetarmskreft - Cancer i venstre flexur.png
Sentralt på a. colica media (inntil mes. sup).
Sentralt på a. colica sinistra, men bevare a. mesenterica. inf. med sigm. art.

Cancer i descendens: Venstresidig hemicolectomi og Cancer i sigmoideum: Sigmoideum-reseksjon

(Evt. venstresidig hemicolectomi hvis dårlig sirkulasjon i kolon descendens)

Tykk og endetarmskreft - Cancer i sigmoideum.png
Distal sigmoidcancer/rektosigmoidcancer: D3 + rektum ned mot omslagsfol 

 

Sist faglig oppdatert: 20. mai 2022