Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

20.2. Vedlegg til kapittel 8 – Tykktarmskreft uten metastaser

Figurer

Tatt fra tidligere kapittel i www.ngicg.no samt (Nesbakken & Gaard, 2007).

Lymfeknutelokalisasjon N1-N3 for tykktarm

Tykk og endetarmskreft - Lymfeknutelokalisasjon N1-N3 for tykktarm.png

Disseksjon av lymfeknuter 

Tykk og endetarmskreft - D1 disseksjon.png
D1 disseksjon

 

Tykk og endetarmskreft - D3 disseksjon.png
D3 disseksjon

Tumor lokalisasjon – Type reseksjon

tykk og endetarmskreft - Tumor lokalisasjon.png
Cancer i cøkum/ascendens: Høyresidig hemicolectomi.

 

Tykk og endetarmskreft - Cancer i høyre flexur.png
Cancer i høyre flexur: Utvidet høyresidig hemicolectomi

 

Tykk og endetarmskreft - Cancer i transversum.png
Cancer i transversum: Transversum-reseksjon inkl. begge flexurer inkludert hele eller deler av hø. tykktarm

 

Tykk og endetarmskreft - Cancer i venstre flexur.png
Cancer i venstre flexur: Subtotal colectomi
(evt. spare cøkum-ascendens, og sigmoid, obs. sirkulasjon)

Sentralt på a. colica media (inntil mes. sup)!
Sentralt på a. colica sinistra, men bevare a. mesenterica. inf. med sigm. art.

 

Tykk og endetarmskreft - Cancer i sigmoideum.png
Cancer i descendens: Venstresidig hemicolectomi

Cancer i sigmoideum: Sigmoideum-reseksjon
(Evt. venstresidig hemicolectomi hvis dårlig sirkulasjon i kolon descendens)

Distal sigmoidcancer/rektosigmoidcancer: D3 + rektum ned mot omslagsfold

 

Siste faglige endring: 20. mai 2022