Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

20.4. Vedlegg til kapittel 14 Behandling av ikke-kurable metastaser

Kjemoterapiregimer

Kjemoterapiregimer

Kurnavn

5 FU

Kalsiumfolinat

Oksaliplatin

Irinotecan

Syklus

Nordisk Flv (Glimelius et al., 1998; 1992)

500 mg/m2
dag 1–2

100 mg eller 60 mg/m2
dag 1–2

 

 

2 uker

FLOX (Sorbye et al., 2004)

Som over

Som over

85 mg/m2
dag 1

 

2 uker

FLIRI (Glimelius et al., 2002; Glimelius et al., 2008)

Som over

Som over

 

180 mg/m2
dag 1

2 uker

mFOLFOX64 (Andre et al., 2007; Cassidy et al., 2008; de Gramont et al., 2000; Tournigand et al., 2004)

400 mg/m2 bolus
dag 1–2

+

600 mg/m2 over 22 timer dag 1–2

200 mg/m2 
dag 1–2

85 mg/m2
dag 1

 

2 uker

FOLFIRI (Douillard et al., 2000)

400 mg/m2
dag 1

+

2400 mg/m2

dag 1 på 46 timer

400 mg/m2
dag 1

 

180 mg/m2
dag 1

2 uker

CAPOX (Cassidy et al., 2008)

Kapecitabin 1000 mg/m2 x2
dag 1–14

 

130 mg/m2
dag 1

 

3 uker

Irinotecan – mono (Sorbye et al., 2007)

 

 

 

350 mg/m2
dag 1

3 uker

Irinotecan – mono

 

 

 

180 mg/m2
dag 1

2 uker

Kapecitabin monoterapi: 1000–1250 mg/m2 x2 dag 1–14, deretter 7 dagers opphold.
Bevacizumab: 5 mg/kg dag 1 hver 2. uke eller 7,5 mg dag 1 hver 3. uke.
Cetuximab: Initialdose 400 mg/m2. Påfølgende ukentlige dose 250 mg/m2.
Panitumumab: 6 mg/kg dag 1 hver 14 dag
Regorafenib: 160 mg i 3 uker, deretter 1 uke opphold.
Trifluridin: 35 mg/m2 to ganger daglig dag 1–5 og dag 8–12 hver 28. dag.
Pembrolizumab: 200 mg iv hver 3. uke
Nivolumab: 240 mg hver 2. uke 6 ganger, deretter 480 mg hver 4. uke

Siste faglige endring: 20. mai 2022